Greek

Στο επίκεντρο η ασφάλεια των πελατών και των εργαζομένων μας

Στην παρούσα κατάσταση, όπως διαμορφώθηκε από τη νόσο του κορωνοϊού (Covid-19), εφαρμόζουμε ένα εσωτερικό πρωτόκολλο για να διασφαλίσουμε τόσο την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού μας όσο και την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες μας.

Αυτό το πρωτόκολλο είναι προληπτικό, καθώς κανένας από το προσωπικό μας δεν έχει προσβληθεί από τη νόσο ούτε βρίσκεται σε περίοδο απομόνωσης.
Τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζουμε συμβαδίζουν με τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Περιλαμβάνουν:

 • Την υλοποίηση τηλεργασίας για το προσωπικό μας.
 • Την ενίσχυση της ΤΠΕ υποδομής μας για την εξασφάλιση της απομακρυσμένης και ασφαλούς πρόσβασης στα κέντρα δεδομένων μας.
 • Την οργάνωση εσωτερικών συνεδριάσεων μέσω απομακρυσμένων εργαλείων.
 • Τον επαναπρογραμματισμό συνεδρίων κατάρτισης, εκπαίδευσης και οποιουδήποτε άλλου επιτόπιου γεγονότος.

Ξεκινήσαμε να ορίζουμε αυτό το πρωτόκολλο πριν από δυο (2) εβδομάδες, με μια προσομοίωση για να ελέγξουμε την τεχνική, ασφάλεια και οργανωτική σκοπιμότητα των μέτρων μας.

Είμαστε βέβαιοι ότι η εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου δε θα επηρεάσει το επίπεδο παροχής υπηρεσιών μας και θα έχει ελάχιστο αντίκτυπο στην αλληλεπίδραση με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.

Το σύνολο του προσωπικού μας παραμένει διαθέσιμο μέσω των συνήθων διαύλων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των κύριων σημείων επαφής μας.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες μπορεί να χρειάζεστε.

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα συνεργασία της Ένωσης Εταιριών «DOTSOFT Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ»  με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο ««Τεχνική Υποστήριξη για τη διαχείριση και υλοποίηση δράσεων του έργου “Promote tourism and Culture through the water” με ακρωνύμιο “ToCulter” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020”», σύμφωνα με την από 04/02/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση.

Το έργο έχει ως στόχο τη δημιουργία μίας κοινής τουριστικής ταυτότητας μεταξύ των δύο χωρών που συμμετέχουν στο έργο, βασισμένη στις υδάτινες διαδρομές και σε περιοχές στις οποίες κυριαρχεί το υδάτινο στοιχείο (λίμνες, ποτάμια, ιαματικές πηγές) και η οποία θα είναι εξειδικευμένη στον χαρακτήρα κάθε περιοχής. Παράλληλα μέσα από τη δημιουργία καινοτόμων τουριστικών πλατφόρμων και τη διοργάνωση δραστηριοτήτων δικτύωσης, στόχος είναι η ανάπτυξη διαφημιστικών πακέτων με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών του διασυνοριακού τουρισμού και την ενίσχυση της ροής των τουριστών στην περιοχή του έργου.

ΝΕA ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Νέα συνεργασία της Ένωσης Εταιριών «DOTSOFT – EPSILON»  με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών:

 1. ‘WP1: Project Management & Coordination’,
 2. “WP2: Information & Publicity,
 3. ‘WP3: Electronic & plysical networking- Studies- Living Labs’, ‘WP4: Design and operation of Cross Border Innovation networks’,
 4. ‘WP5: Project evaluation and sustainability’

στο πλαίσιο του έργου “Innovative Networks for the Agri-food sector- INNONETS”», σύμφωνα με την από 29/01/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση.

Το έργο έχει ως στόχο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός δυναμικού περιφερειακού συστήματος που θα προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες υποστήριξης σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις του τομέα αγροδιατροφής στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Ιταλίας. Προτεραιότητα του έργου είναι η δημιουργία και η λειτουργία Κέντρων Διαμεσολάβησης για την καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα (InnoHubs) τα οποία θα υποστηρίζουν τις τοπικές μικρές επιχειρήσεις ώστε να συμμορφώνονται με τις πολιτικές της ΕΕ και τις οδηγίες και την ίδια στιγμή να μπορούν να υιοθετήσουν καινοτομίες στην προσπάθειά τους να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλίας 2014-2020. 

H DOTSOFT τεχνολογικός πάροχος του Δήμου Τρικκαίων

Συνεχίζεται η συνεργασία του Δήμου Τρικκαίων με την εταιρεία DOTSOFT A.E. Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει λογισμικό για την «Αυτοματοποιημένη Ηλεκτρονική Καταγραφή, Απεικόνιση και Ανάλυση της Κατανάλωσης Ενέργειας».

Με την αξιοποίηση του λογισμικού ο Δήμος Τρικκαίων γνωρίζει πού και πώς καταναλώνει ενέργεια, από δημοτικό οδοφωτισμό, αρδευτικές γεωτρήσεις, δημοτικά κτήρια, σχολεία κ.α.

Με χρήση μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Δήμος βελτιώνει τη χρήση ενεργειακών πόρων και εξοικονομεί χρήματα, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος (μέσω της μείωσης σπατάλης ενέργειας).

https://www.trikalanews.gr/i-technologia-stin-ypiresia-ton-trikalinon/

H DOTSOFT τεχνολογικός πάροχος του Δήμου Τρικκαίων

DOTSOFT τεχνολογικός πάροχος του Δήμου Τρικκαίων

Συνεχίζεται η συνεργασία του Δήμου Τρικκαίων με την εταιρεία DOTSOFT A.E. Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει λογισμικό για την «Αυτοματοποιημένη Ηλεκτρονική Καταγραφή, Απεικόνιση και Ανάλυση της Κατανάλωσης Ενέργειας».

Με την αξιοποίηση του λογισμικού ο Δήμος Τρικκαίων γνωρίζει πού και πώς καταναλώνει ενέργεια, από δημοτικό οδοφωτισμό, αρδευτικές γεωτρήσεις, δημοτικά κτήρια, σχολεία κ.α.

Με χρήση μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Δήμος βελτιώνει τη χρήση ενεργειακών πόρων και εξοικονομεί χρήματα, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος (μέσω της μείωσης σπατάλης ενέργειας).

https://www.trikalanews.gr/i-technologia-stin-ypiresia-ton-trikalinon/

Ο Δήμος Ανωγείων υλοποιεί την ψηφιακή ανάδειξη του Φυσικού Πάρκου του Ψηλορείτη σε συνεργασία με την DOTSOFT A.E.

Το έργο αφορά στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης και εξατομικευμένης πληροφόρησης με στόχο την ενημέρωση και μάθηση για το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον της περιοχής του Ψηλορείτη, την κτηνοτροφική δραστηριότητα και τις δυνατότητες που προσφέρει η σωστή αξιοποίηση των φυσικών πόρων μέσα από τη σχέση της βιοποικιλότητας με το περιβάλλον.

Η τεχνολογική λύση που θα αναπτυχθεί, θα προσφέρει συνεχή ενημέρωση στους χρήστες των υπηρεσιών και ιδιαίτερα στους επαγγελματίες της περιοχής, υποστηρίζοντας το σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών με έμφαση στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία ενημέρωσης-πληροφόρησης θα γίνεται μέσω του Διαδικτύου.

Το αντικείμενο του έργου θα περιλαμβάνει:

 • την εγκατάσταση λύσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας κεντρικής διαχείρισης ενημέρωσης και πληροφόρησης
 • τη διαμόρφωση διαδικτυακού τόπου προβολής και προώθησης
 • τη συλλογή του αρχικού υλικού για τη Βιοποικιλότητα, το φυσικό περιβάλλον και το σχεδιασμό νεών προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα.

Υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου Χανίων για τη βελτίωση της Αστικής Κινητικότητας

Μέρος της συνεχούς προσπάθειας για τη βελτίωση της Αστικής Κινητικότητας είναι και η υπογραφή της σύμβασης για την «Προμήθεια Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και Φωτεινής Σηματοδότησης (ΦΣ)». Το έργο χρηματοδοτείται από την Πράξη με τίτλο «Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών» και ακρωνύμιο “Step2Smart” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020”. Ο βασικός του στόχος είναι η δημιουργία Πρότυπου Διαλειτουργικού Συστήματος Ανοικτής Αρχιτεκτονικής για τη Διαχείριση Αστικών Μεταφορών και Μέτρηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Τα οφέλη από την εγκατάσταση του συστήματος θα είναι:

 •  ο έλεγχος της κυκλοφορίας μέσω της φωτεινής σηματοδότησης, καθώς και η βελτίωση της λειτουργίας μεμονωμένων κόμβων
 •  η χρήση ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων για την πληροφόρηση και καθοδήγηση των οδηγών
 •  η πληροφόρηση των πολιτών/ οδηγών με διάφορα ηλεκτρονικά μέσα
 •  η συλλογή των απαραίτητων κυκλοφοριακών και άλλων δεδομένων για τη βελτιστοποίηση της φωτεινής σηματοδότησης του Δήμου
 •  η βελτίωση της ποιότητας της κυκλοφορίας με ταυτόχρονη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 •  η βελτίωση της κυκλοφορίας σε καίριους οδικούς άξονες  

Ανάδοχος του έργου είναι εταιρεία EUR.ELEC Ltd. σε συνεργασία με την DOTSOFT A.E.

 

Εκσυγχρονίζει τη Διαχείριση του Στόλου Οχημάτων της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Μέσω της προμήθειας του καινοτόμου πληροφοριακού συστήματος η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποσκοπεί στη βέλτιστη εποπτεία και διαχείριση των οχημάτων της και του ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζεται με τα οχήματα αυτά. Τα αναμενόμενα οφέλη είναι :
• Αρτιότερη χρήση του στόλου
• Άμεσος και αξιόπιστος έλεγχος της οδηγικής συμπεριφοράς
• Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων
• Βέλτιστη αξιοποίηση πόρων
• Μείωση εξόδων που προέρχονται από καύσιμα και συντηρήσεις οχημάτων

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εφαρμογή της τηλεματικής διαχείρισης στο σύνολο του στόλου οχημάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τους πολίτες, την καλύτερη αξιοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και τη μείωση του κόστους λειτουργίας του (συντήρηση, βλάβες, ατυχήματα, βελτιστοποίηση των διαδρομών).
Συγκεκριμένα, σε 127 οχήματα θα εγκατασταθούν τηλεματικές συσκευές και σύστημα ταυτοποίησης οδηγού μέσω αναγνώστη μαγνητικής κάρτας ή μαγνητικού κλειδιού (i-button).
Επιπρόσθετα θα εγκατασταθεί εντός του οχήματος οθόνη αφής με κατάλληλο λογισμικό η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με το κέντρο εποπτείας.

Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία LINK Technologies A.E. σε συνεργασία με την DOTSOFT A.E..

Smart Energy Management στον Δήμο Αλεξάνδρειας

Ειδικό πληροφοριακό σύστημα για την Αυτοματοποιημένη Ηλεκτρονική Καταγραφή, Απεικόνιση και Ανάλυση της Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας αξιοποιεί ο Δήμος Αλεξάνδρειας.
Η εγκατάσταση του λογισμικού IANOS της εταιρείας DOTSOFT A.E. συνδυάζει μια σειρά από οφέλη:

 • της εξοικονόμησης κόστους που μπορεί να προκύψει από την ανάδειξη των ενεργοβόρων σημείων,
 • της υποστήριξης του σχεδιασμού και του ελέγχου απόδοσης των έργων/παρεμβάσεων ενεργειακής κατανάλωσης,
 • της διευκόλυνσης των Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας για την αυτοματοποιημένη καταγραφή, αποτύπωση και έλεγχο των ενεργειακών
 • καταναλώσεων,
 • της υποστήριξης του μεσοπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού που αφορά στο Σχέδιο Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας.

REGIO – MOB

Στην Κοζάνη πραγματοποιείται στις 22/10/2019 η Τελική Εκδήλωση Διάδοσης Αποτελεσμάτων του έργου «Διαπεριφερειακή Μάθηση προς την Αειφόρο Κινητικότητα στην Ευρώπη: Η εμπειρία REGIO-MOB» του Προγράμματος Interreg Europe.

Το REGIO-MOB, έχει ως γενικό στόχο να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα κι εργαλεία.

Η εδραίωση της βιώσιμης κινητικότητας στόχο έχει:

 1. Την ανάπτυξη των περιφερειακών στρατηγικών κινητικότητας με μία κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη προσέγγιση. 
 2. Την περιφερειακή ανάλυση των αναγκών και των καλών πρακτικών.
 3. Την ανάπτυξη σχεδίων δράσης.

Pages