Greek

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός «έξυπνου» ολοκληρωμένου συστήματος αλληλεπίδρασης του Δήμου Καλαμαριάς με τους δημότες του.

Τα στελέχη του Δήμου θα μπορούν να διαχειρίζονται διαφορετικά υποσυστήματα, να ελέγχουν έξυπνες συσκευές και αισθητήρες διαφόρων τύπων ανεξάρτητα από τον τρόπο και τις δυνατότητες διασύνδεσής τους, να συλλέγουν δεδομένα από τις συσκευές/αισθητήρες και να έχουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης της κατάστασης και των παραμέτρων λειτουργίας όλων των επιμέρους συσκευών/αισθητήρων που έχουν ορισθεί στο σύστημα με άμεση επισκόπηση της κατάστασης της τρέχουσας υποδομής αισθητήρων/συσκευών.

Το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα βασίζεται στους παρακάτω άξονες:

α) συλλογή δεδομένων μετεωρολογικών και περιβαλλοντικών συνθηκών σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου μέσω αισθητήρων - περιβαλλοντικών σταθμών, β) σύστημα Έξυπνης Στάθμευσης, γ) σύστημα παρακολούθησης και μέτρησης της πληρότητας των κάδων, δ) ασύρματη Πρόσβαση σε υπηρεσίες του Δήμου και στο Διαδίκτυο, ε) στην ενοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων του Δήμου και ζ) στην πληροφόρηση των δημοτών και επισκεπτών του Δήμου με πλήθος χρήσιμων στοιχείων.

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ DOTSOFT ME THN ESA

Το αντικείμενο του νέου έργου περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη και τη συντήρηση του ιστοτόπου ESA TIA για 3 έτη. 

Ο στόχος της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ολοκληρωμένων Εφαρμογών (TIA) της ESA είναι να υποστηρίξει την καινοτομία στις δορυφορικές επικοινωνίες με εφαρμογές διαστημικών συστημάτων και τεχνολογιών όπως η δορυφορική πλοήγηση, Earth observation, κλπ.

Το 2020, η TIA παρουσίασε στο κοινό τις νέες στρατηγικές γραμμές προγράμματος ARTES 4.0 και τις νέες ομαδοποιημένες δραστηριότητες. Επιπλέον, το 2019 συγχωνεύτηκαν οι ESA Space Solutions και Business Applications με νέους στόχους και νέα επωνυμία. Προκειμένου να επιτευχθούν οι νέοι στόχοι και στόχοι κρίθηκε απαραίτητο να επεκταθεί η λειτουργικότητα και να ενοποιηθούν οι υπάρχοντες ιστότοποι.

Το αντικείμενο του έργου που ανέλαβε η DOTSOFT επικεντρώνεται στη συντήρηση καθώς και σε τροποποιήσεις των υπαρχόντων ιστότοπων, ώστε να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ζήτηση ανταλλαγής πληροφοριών και ο αυξανόμενος αριθμός χρηστών.

 

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με το Δήμο Ζίτσας για την υλοποίηση του έργου Παροχής Υπηρεσιών «Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης Δήμου Ζίτσας».

Με την ολοκλήρωση του έργου ο Δήμος θα διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για:

 • τον έλεγχο της πληρότητας των κάδων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και σε πολυσύχναστα σημεία όπως σχολεία, δημόσια κτίρια, ΚΑΠΗ, εκκλησίες, αγροτικά ιατρεία κτλ
 • την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την ενημέρωση και βελτίωση της καθημερινότητας του Δημότη
 • τη συνεχή παρακολούθηση των πηγών ρύπανσης της ατμόσφαιρας σε πραγματικό χρόνο μέσω δικτύου αισθητήρων ευέλικτων περιβαλλοντικών σταθμών
 • τη λειτουργία ενός Συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, αρχειοθέτησης και διακίνησης εγγράφων και ροής εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου
 • την επέκταση της υπάρχουσας υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών του Δήμου ώστε να ενσωματωθούν σε αυτή τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν από τη δράση. Επιπλέον θα εμπλουτιστεί η δομή με επιπλέον δεδομένα που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί σε αυτήν. Με αυτό τον τρόπο ο Δήμος θα αποκτήσει κοινή επιχειρησιακή εικόνα για όλα τα δεδομένα του που έχουν γεωχωρική υπόσταση
 • τον έλεγχο της κίνησης του συνόλου των απορριμματοφόρων, των οχημάτων πολιτικής προστασίας καθώς και των οχημάτων εργοταξιακών εργασιών με επέκταση του υφιστάμενου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου
 • την αυτόματη καταγραφή της κατανάλωσης πόσιμου ύδατος, αλλά και εντοπισμού διαρροών με χρήση «έξυπνων υδρομέτρων»

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με την Περιφέρεια Κρήτης που αφορά στην υλοποίηση του έργου Παροχής Υπηρεσιών «Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης».

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη υβριδικού, πληροφοριακού συστήματος λειτουργικής διαχείρισης στοιχείων, δεδομένων και ψηφιοποιημένου υλικού, για τις

ανάγκες της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. και ειδικότερα:

 • Ενσωμάτωση και αξιοποίηση υφιστάμενων ψηφιακών – γεωχωρικών /περιγραφικών δεδομένων (θέσεις, τοπογραφικά, χάρτες, λειτουργίες) και δυνατότητα απεικόνισης σε web-based πλατφόρμα.
 • Ανάπτυξη εύχρηστης εφαρμογής (πληροφοριακού συστήματος) για την καταχώρηση και διαχείριση περιεχομένου, στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριακού υλικού με λειτουργικές φόρμες για τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ.
 • Δυνατότητα επεκτασιμότητας (διασυνδεσιμότητα με άλλες εφαρμογές, αναλόγως των αναγκών και πρόβλεψη για υπηρεσίες που μπορούν να υλοποιηθούν σε επόμενη φάση).

Οι λειτουργικότητες που θα αναπτυχθούν θα αξιοποιηθούν στα Τμήματα Χωρικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας.

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με το Δήμο Λειψών  που αφορά στην υλοποίηση του έργου «Διαδραστική ξενάγηση και προβολή των Λειψών μέσω κινητών συσκευών και tablets»» σύμφωνα με την από 14/09/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση.

Στόχος του έργου είναι η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Λειψών ώστε να προσελκύσει Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Αντικείμενο του έργου είναι η ύπαρξη ενός συνόλου εφαρμογών τόσο για φορητές συσκευές όσο και για Η/Υ μέσω των οποίων ο χρήστης θα είναι σε θέση να γνωρίσει τα μοναδικά σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος του νησιού.

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με το Υπουργείο Τουρισμού  που αφορά στην υλοποίηση του έργου Παροχής Υπηρεσιών «Καταγραφή και χαρτογράφηση μονάδων υγείας και τουριστικών καταλυμάτων και ανάπτυξη Γεωχωρικών Πληροφοριών» και «Παροχή Επιχειρηματικών Συμβουλών – Συνεργασία με Μονάδα Ανάπτυξης Τεχνολογίας» για την υλοποίηση της πράξης “Innovative Medical Tourism Strategy – IN-MEDTOUR” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 – 2020».

Αντικίμενο του έργου είναι η καταγραφή των παρόχων υπηρεσιών υγείας και φιλοξενίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καθώς και η υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής προς επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας και φιλοξενίας που είναι εγκατεστημένες στην επιλέξιμη περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020». Στο πλαίσιο της χαρτογράφησης θα αναπτυχθεί βάση δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει πληροφορίες για αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών και φιλοξενίας , ενώ θα χρησιμοποιηθεί για να παρουσιαστεί σε περιβάλλον GIS. Όσον αφορά στις δράσεις συμβουλευτικής θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξειδικευμένης συμβουλευτικής μέσω εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με το Δήμο Κέας  που αφορά στην παροχή υπηρεσιών «Εφαρμογές Ψηφιακού Πολιτισμού με ξενάγηση σε μουσεία, μνημεία και προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσω κινητών τηλεφώνων και tablets για την ανάδειξη του νησιού της Κέας» σύμφωνα με την από 31/08/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση.

 

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία e-υπηρεσιών και e-περιεχομένου με εφαρμογές ψηφιακού πολιτισμού, τόσο για προσωπικούς υπολογιστές όσο και για tablets και έξυπνα τηλέφωνα, που θα περιλαμβάνουν ξενάγηση σε μουσεία και μνημεία της περιοχής αλλά και προβολή των πολιτιστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στο νησί όλο το χρόνο. Στόχος του έργου είναι να δώσει τη δυνατότητα στο δυνητικό επισκέπτη του νησιού να γνωρίσει τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος του νησιού απομακρυσμένα, χρησιμοποιώντας εικονικές περιηγήσεις με χρήση 360Ο τεχνολογίας αλλά και τεχνολογίες ακουστικής ξενάγησης.

 

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Α.Ε.

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ,Ν.Π.Ι.Δ. με διακριτικό τίτλο «Πελοπόννησος Α.Ε.»  που αφορά στην παροχή υπηρεσιών «Ανάπτυξη Συστήματος Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων» το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 5: «Διαχείριση Δεδομένων» και ειδικότερα στην Υποδράση 5.1: «Δημιουργία Λειτουργικής βάσης δεδομένων καταγραφής – αξιοποίησης – παρακολούθησης εντομολογικών / επιδημιολογικών δεδομένων καθώς και αξιολόγηση των απαραίτητων παρεμβάσεων» του Προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη μηχανισμού και παρακολούθηση των επιπέδων κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» σύμφωνα με την από 17/08/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση.

 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί μία κατάλληλα παραμετροποιημένη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων όπου θα αποθηκεύονται στοιχεία από διαφορετικές πηγές, ένα σύστημα υποδοχής παρατηρήσεων από εφαρμογές τρίτων και μια διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης των υποβληθέντων παρατηρήσεων μέσω αντίστοιχων φορμών για την τροφοδότηση με δεδομένα.

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ DOTSOFT – ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του Δήμους Δράμας και της DOTSOFT για την υλοποίηση του έργου που αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεματικής παρακολούθησης και τηλεμετρίας με δυνατότητα ανάρτησης σε πραγματικό χρόνο περιβαλλοντικών ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων που σχετίζονται με το μικροκλίμα της περιοχής παρέμβασης, καθώς και την ποιότητα/ ποσότητα των τοπικών υδάτων της περιοχής.

Η συλλογή των δεδομένων θα πραγματοποιείται με την εγκατάσταση σε επιλεγμένα σημεία της περιοχής παρέμβασης, τηλεματικών μετρητικών συστημάτων αισθητήρων, οι οποίοι ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα συλλέγουν τις απαραίτητες πληροφορίες και θα τις προωθούν με την βοήθεια ασύρματων ευρυζωνικών ζεύξεων προς το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης (ΚΣΔ), όπου και θα απεικονίζονται σε ειδικό dashboard.

 

Τα δεδομένα θα είναι προσβάσιμα από όλους τους ενδιαφερόμενους (πολίτες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, δημοτική αρχή, εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ), ενώ θα παράγονται αυτοματοποιημένα έκτακτες ανακοινώσεις σε περίπτωση επιβλαβών για τη Δημόσια Υγεία φαινομένων όπως ρύπανση, υψηλές θερμοκρασίες κ.λ.π.

 

Η συλλογή, ανάλυση, απεικόνιση και επεξεργασία στοιχείων αφορά κυρίως στα παρακάτω υποσυστήματα:

 

 • Μετεωρολογικά δεδομένα
 • Μέτρησης Ποιότητας Πόλης
 • Μέτρησης Ποιότητας/Ροής Υδάτων

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ DOTSOFT – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ

Η DOTSOFT ανέλαβε την υλοποίηση την τρέχουσα περίοδο της σύμβασης-πλαίσιο για τον Οργανισμό «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο» (European Asylum Support Office–EASO) που αφορά στην «Παροχή υπηρεσιών συγγραφής περιεχομένου e-Learning συμπεριλαμβανομένου εκπαιδευτικού περιεχομένου πολυμέσων».

Η EASO είναι ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που έχει καθοριστικό ρόλο στην ουσιαστική εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (CEAS). Στόχος του Οργανισμού είναι να ενισχύσει την πρακτική συνεργασία για θέματα παροχής ασύλου και να συνδράμει τα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά θέματα διαδικασιών ασύλου σε επίπεδο Ε.Ε., τα οποία βρίσκονται στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας δεδομένης της μεταναστευτικής κρίσης.

Η τετραετούς διάρκειας σύμβαση-πλαίσιο συνολικής αξίας 800.000 ευρώ περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό μαθημάτων, την ανάπτυξη ολόκληρων μαθημάτων ή προγραμμάτων σπουδών και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, όπως εγχειρίδια διδασκαλίας και οδηγοί μαθητών, στην οποία η Dotsoft είναι ο μοναδικός ανάδοχος.

Η υλοποίηση πραγματοποιείται στην έδρα της EASO στη Μάλτα με τη συμμετοχή και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών όπου η EASO έχει δραστηριότητα.

Καθώς η Ευρώπη προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη προσφυγική κρίση εντός των συνόρων της, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο αποτελεί την αιχμή του δόρατος των προσπαθειών της Ε.Ε. για ένα ολοκληρωμένο, ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Η εκπαίδευση στην EASO αποτελεί βασικό πρακτικό εργαλείο για την εκπλήρωση ενός από τους κύριους στόχους της, τη διασφάλιση μιας αποτελεσματικής εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (CEAS).

Pages