Νέο έργο της DOTSOFT στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου

Η DOTSOFT Α.Ε. υπέγραψε νέα σύμβαση με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών περιήγησης, τουριστικής και εκπαιδευτικής πλατφόρμας με ενσωμάτωση τεχνολογιών VR/AR».

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

 

α) ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός υποσυστήματος διαδραστικής περιήγησης, το οποίο θα αποτελείται από εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας (AR) και ένα offline οδηγό επαυξημένης πραγματικότητας για τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος τεσσάρων (4) οικισμών και μιας (1) θεματικής ενότητας (Υδρόμυλοι Ικαρίας),

 

β) ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πλατφόρμας τουριστικής προβολής, η οποία θα αποτελείται από μία ιστοσελίδα (portal) προβολής πολιτισμικού αποθέματος με δεκαεπτά (17) mini-sites, δεκαέξι (16) οικισμών και μιας (1) θεματικής ενότητας (Υδρόμυλοι Ικαρίας)  και ψηφιακό ξεναγό για φορητές συσκευές σε πολιτιστικά σημεία ενδιαφέροντος για τέσσερις (4) οικισμούς και μιας (1) θεματικής ενότητας (Υδρόμυλοι Ικαρίας) και

 

γ) ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία θα περιλαμβάνει πέντε (5) εκπαιδευτικά προγράμματα για τέσσερα (4) νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

Οι εφαρμογές θα είναι προσβάσιμες τόσο από Η/Υ αλλά και μέσα από φορητές συσκευές όπως tablets/smartphones.

 

Κοινοποίηση άρθρου