Η DOTSOFT διαθέτει μια πλήρη γκάμα υπηρεσιών η οποία στηρίζει τους πελάτες της καθ' όλη τη διάρκεια των έργων, από την ιδέα ως το τελικό παραδοτέο. Ως Integrator η εταιρία δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στις σωστές διαδικασίες υλοποίησης των έργων που ξεκινάνε από την ιδέα και το σχεδιασμό της ως την τελική υλοποίηση και παράδοση ενός σωστού και λειτουργικού έργου στον τελικό πελάτη.


Με μια μακρά ιστορία στην ανάπτυξη πρωτότυπου λογισμικού κατά παραγγελία, η εταιρία έχει επανασχεδιάσει το portfolio προϊόντων και υπηρεσιών της ώστε να μπορεί να καλύψει όλες τις απαιτήσεις μιας ΜΜΕ ή ενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι υπηρεσίες αυτές εστιάζουν κυρίως στην ορθή εκτέλεση και συντονισμό των έργων μέσα από αυστηρά καθορισμένες διαδικασίες Project Management αλλά και σε υπηρεσίες κάθετης ανάπτυξης λογισμικού κατά παραγγελία:

Λύσεις e-business

Η εταιρεία στην ανάπτυξη λογισμικού βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα, και αναπτύσσει προϊόντα  και  προσαρμοσμένες  λύσεις  που  καλύπτουν   ένα   ευρύ   φάσμα   αναγκών των    επιχειρήσεων.  Προσφέρει λύσεις ηλεκτρονικού    επιχειρείν    στα    ακόλουθα:

Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής εργασιών βασισμένα στην  πλατφόρμα  Papyros  ECM  (Enter- prise Content Management).
Η εταιρεία αποτελεί τον εξουσιοδοτημένο και πιστοποιημένο συνεργάτης της Modus AE στην Βόρεια Ελλάδα για το σύστημα Papyros.

Portals για επιχειρήσεις και οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ηλεκτρονικού επιχειρείν, όπως τα eShop και eTicketing.

Συστήματα proximity marketing μέσω WiFi για επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και εστίασης.
​Η εταιρεία έχει αναπτύξει την πλατφόρμα Spotyy (www.spotyy.com) η οποία παρέχει δυνατότητες social Wi-Fi και ηλεκτρονικού Marketing σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και εστίασης.

Υπηρεσίες σχεδίασης και εγκατάστασης ασύρματων δικτύων (Wi-Fi) μεγάλης κλίμακας σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.


Λύσεις e-government & mobile government

Η εταιρεία έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που επιτρέπουν στη δημόσια διοίκηση σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα που εξυπηρετούν τους πολίτες. Η DOTSOFT Α.Ε. καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

Πύλες τοπικής αυτοδιοίκησης που παρέχουν συναλλαγές και υπηρεσίες προς τους πολίτες.

- ​Mobile εφαρμογές για την εξυπηρέτηση του πολίτη σε android, iOS και windows πλατφόρμες.
Η εταιρεία έχει αναπτύξει σε συνεργασία με την εταιρεία Noveltech IKE την πλατφόρμα CityzenApp (www.cityzenapp.gr) η οποία αποτελεί την μοναδική συνδρομητική πλατφόρμα στην Ελλάδα με δυνατότητες  διασύνδεσης με κάθε back office σύστημα.

- Κυβερνητικές πύλες Περιφερειών με υπηρεσίες πληροφοριών, υπηρεσίες για επενδυτές κ.λπ.

Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS) και ανοικτών δεδομένων.


Λύσεις digi-culture (Digital Asset Management)

Η DOTSOFT Α.Ε. έχει αναπτύξει σημαντικό αριθμό πυλών στον πολιτισμό για οργανισμούς, εφορίες αρχαιοτήτων, ιδιωτικά και δημόσια αρχεία και συλλογές, οργανισμούς που προωθούν τον πολιτισμό και τον εναλλακτικό τουρισμό, περιφέρειες, τουριστικούς οργανισμούς. Έχει επεκτείνει το σύστημα της για διαχείριση περιεχομένου, με ένα σύστημα τεκμηρίωσης αρχείων βασισμένο σε διεθνή πρότυπα τεκμηρίωσης. Η εταιρεία διαθέτει πληθώρα έργων με βάση το λογισμικό ανοικτού κώδικα DSPACE ενώ διαθέτει και cloud εφαρμογή στην οποία οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύσουν αρχεία φωτογραφιών, βίντεο, γραφικών, ήχου και κειμένου σε μια ασφαλή, κεντρική συλλογή. Η πλατφόρμα παρέχεται ως συνδρομητική υπηρεσία (SaaS) και υποστηρίζει τον έλεγχο του κύκλου ζωής των αρχείων με κωδικούς πρόσβασης χρηστών, δικαιώματα βάσει ρόλων και καθορισμένες διαδικασίες μεταφόρτωσης και λήψης αυτών. Δίνεται η δυνατότητα έξυπνης οπτικής αναζήτησης σε ένα περιβάλλον που προσφέρει μικρογραφίες αρχείων, συλλογές και «Έξυπνους Φακέλους» για να οργανώνονται τα έργα και όλο το πολυμεσικό περιεχόμενο οργανισμών.

Το σύστημα υποστηρίζει την αναζήτηση και τη ταξινόμηση των αρχείων βάζοντας ετικέτες σήμανσης. Τα μεταδεδομένα μπορούν να περιλαμβάνουν στοιχεία συγγραφέων και πνευματικών δικαιωμάτων, δεδομένα χάρτη GPS, λεζάντες και λέξεις-κλειδιά, πληροφορίες χρήσης αρχείων και επιλογές μεταβαλλόμενων μεταδεδομένων όπως θα σχεδιάζονται από τον χρήστη ή τον διαχειριστή. 

Η εμπειρία μας στον πολιτισμό