Όραμα & Αποστολή

Όραμα της εταιρείας είναι η καθιέρωσή της στην ελληνική αγορά ως αξιόπιστος πάροχος σύνθετων λύσεων πληροφορικής διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην αγορά της πληροφορικής, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις, υλοποιώντας πραγματικά επιτυχημένα έργα.

Αποστολή μας είναι να προσθέσουμε αξία στους πελάτες μας παρέχοντας εξειδικευμένες και αξιόπιστες λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών υψηλής ποιότητας.

Περισσότερα

Οι Υπηρεσίες μας

Συμβουλευτική

Τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής

e-business

Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων & WiFi Marketing

e-government & mobile government

Πύλες τοπικής αυτοδιοίκησης & mobile εφαρμογές

Digi-culture

Πύλες στον πολιτισμό για οργανισμούς και εφορίες αρχαιοτήτων

e-tourism

Διαδικτυακές πύλες στον τομέα του Τουρισμού & mobile εφαρμογές.

Smart cities

Λύσεις έξυπνων πόλεων για δήμους

Τελευταία Νέα

15 Jun

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΑΘΗΝΑ”

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με το Ν.Π.Ι.Δ. με πλήρη τίτλο «Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» που αφορά στην παροχή υπηρεσιών «Ανάπτυξης εκπαιδευτικών ψηφιακών εργαλείων, διαδικτυακής πλατφόρμας και επέκταση εφαρμογής καταγραφής» στο πλαίσιο του έργου «iRC HERMES - Interregional Cultural Heritage Management e-System» του επιχειρησιακού προγράμματος Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020 σύμφωνα με την από 01/06/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση.

 

H υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ενιαίας πλατφόρμας για τη στρατηγική διαχείριση κτιρίων οικισμών/περιοχών και την καταγραφή, υποστήριξη, προστασία και ανάδειξη της Πολιτισμικής Κληρονομιάς.

 

Περισσότερα
03 Jun

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ

Στη DOTSOFT κατακυρώθηκαν τα τμήματα της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορούν:

  • στην Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων

Η προσφερόμενη λύση παρέχει λειτουργίες ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με χρήση ψηφιακών υπογραφών, δυνατότητα ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης όλων των εγγράφων, τυποποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου διοικητικών και επιχειρησιακών διαδικασιών παραγωγής και διακίνησης πληροφορίας, υποστηρίζοντας πλήρως τις αρχές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  • στη Διαχείριση Προμηθειών, Συμβάσεων και Έργων

Σκοπός της εφαρμογής, είναι αφενός να μπορέσει να δώσει στη Διοίκηση του Δήμου Δέλτα όλη την απαραίτητη πληροφορία για την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης προμηθειών, συμβάσεων, έργων καθώς και του Τεχνικού Προγράμματος, μέσα από ένα δυναμικό περιβάλλον, όπου η πληροφορία αποτυπώνεται με κατάλληλο γραφικό τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων. Επίσης αποτελεί και ένα εργαλείο διαφάνειας ως προς τις δράσεις που υλοποιεί ο Δήμος Δέλτα, καθώς δίνει τη δυνατότητα παρουσίασης τους μέσα από ένα διαδραστικό χάρτη και ενημερωτικά γραφήματα.

Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται αισθητή βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και οργάνωσης του Δήμου. Τα βασικά οφέλη από την παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών είναι:

  • απλούστευση των διαδικασιών
  • βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών
  • αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση Πολιτών 

Περισσότερα
07 May

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ FRONTEX – DOTSOFT A.E.

Υπεγράφη στις 6 Μαΐου 2020 νέα εκτελεστική σύμβαση, μέρος της συμφωνίας πλαισίου με τη FRONTEX Poland, διάρκειας 15 μηνών.

Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση πρόσθετων δυνατοτήτων στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS) και παρατήρησης γης (EO) για την υποστήριξη των επιχειρησιακών μονάδων του οργανισμού. Ειδικότερα η DOTSOFT θα υποστηρίξει την επιχειρησιακή και τεχνική λειτουργία των κεντρικών γραφείων της Frontex με την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ΤΠΕ, υλοποίησης και επιχειρησιακής υποστήριξης με στόχο την:

  • Ενίσχυση των δυνατοτήτων του κεντρικού γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) της Frontex
  • Υποστήριξη των υφιστάμενων και νέων διαδικασιών της Frontex για την παρατήρηση της γης και γεωχωρικών εφαρμογών.

Ο κ. Σταμάτης Εζόβαλης, International Business Unit Director της DOTSOFT δήλωσε:

«Μας τιμά ιδιαίτερα η εμπιστοσύνη που μας δίνεται να υποστηρίξουμε τις λειτουργίες ΤΠΕ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Συνόρων και Ακτοφυλακής (Frontex). Η κρίσιμη αποστολή που έχει αναλάβει ενισχύει περαιτέρω τη δέσμευση μας να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική εκπλήρωση του στόχου της συγκεκριμένης σύμβασης και να συνεισφέρουμε αποτελεσματικά στο όραμα τους. 

Η συγκεκριμένη ανάθεση και η εμπιστοσύνη για τις κρίσιμες λειτουργίες πληροφορικής του φορέα αποτελούν μια πρόσθετη επιβράβευση της συνεπούς πελατοκεντρικής στρατηγικής μας, της επιχειρησιακής και τεχνολογικής αρτιότητας που διακρίνει τους ανθρώπους μας και της προσήλωσης μας στη δημιουργία αξίας.»   

Περισσότερα