Όραμα & Αποστολή

Όραμα της εταιρείας είναι η καθιέρωσή της στην ελληνική αγορά ως αξιόπιστος πάροχος σύνθετων λύσεων πληροφορικής διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην αγορά της πληροφορικής, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις, υλοποιώντας πραγματικά επιτυχημένα έργα.

Αποστολή μας είναι να προσθέσουμε αξία στους πελάτες μας παρέχοντας εξειδικευμένες και αξιόπιστες λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών υψηλής ποιότητας.

Περισσότερα

Οι Υπηρεσίες μας

Συμβουλευτική

Τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής

e-business

Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων & WiFi Marketing

e-government & mobile government

Πύλες τοπικής αυτοδιοίκησης & mobile εφαρμογές

Digi-culture

Πύλες στον πολιτισμό για οργανισμούς και εφορίες αρχαιοτήτων

e-tourism

Διαδικτυακές πύλες στον τομέα του Τουρισμού & mobile εφαρμογές.

Smart cities

Λύσεις έξυπνων πόλεων για δήμους

Τελευταία Νέα

16 Feb

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την ανάδειξη του προσκυνηματικού τουρισμού

Στην ένωση εταιρειών COMITECH A.E. - DOTSOFT Α.Ε. ανέθεσε η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG - IPA CBC GREECE - ALBANIA 2014-2020».

 

Οι κύριες δράσεις του έργου είναι:

 • Εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη του προσκυνηματικού τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή.
 • Τεκμηρίωση και ανάδειξη επιλεγμένων θρησκευτικών μνημείων.
 • Ανάπτυξη και αξιοποίηση ενός εξειδικευμένου τουριστικού προϊόντος σχετικά με Εναλλακτικές Προσκυνηματικές Διαδρομές.
 • Ανάπτυξη πλατφόρμας Προσκυνηματικού Τουρισμού και εφαρμογών ψηφιακών διαδρομών (routes), παρέχοντας on line πολιτιστικό περιεχόμενο και σχεδίαση εναλλακτικών περιηγητικών διαδρομών (visit routes) ανάλογα με τις προτιμήσεις του επισκέπτη.
 • Δημιουργία και λειτουργία εξειδικευμένων Κέντρων Πληροφόρησης για τον Προσκυνηματικό Τουρισμό σε Ιωάννινα, Αργυρόκαστρο και Κορυτσά.
 • Ενίσχυση και ενδυνάμωση της τοπικής αγοράς με τη δημιουργία ενός Δικτύου Επιχειρήσεων γύρω από τον Προσκυνηματικό Τουρισμό.

 

Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου περιλαμβάνει:

 • Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης
 • Υποσύστημα Δημιουργίας Προσκυνηματικών Διαδρομών (Route
 • Planner)
 • Υποσύστημα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων (GIS)
 • Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (Android και iOS)
 • Υποσύστημα Αποθετηρίου Πολιτιστικού Περιεχομένου

Περισσότερα
10 Feb

Συνεργασία με τον Δήμο Χανίων για την ανάδειξη για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου

Η DOTSOFT Α.Ε. ξεκίνησε την υλοποίηση του έργου «Αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου των Χανίων».

Αντικείμενο του έργου είναι η πολυμεσική και πολυτροπική προβολή και ανάδειξη του Πολιτιστικού και Τουριστικού αποθέματος της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Χανίων με ένα σύνολο καινοτόμων και συνδυαστικών δράσεων για την ποιοτική και ποσοτική αύξηση του τουριστικού ρεύματος και την ανάκτηση του μέγιστου δυνατού πολλαπλασιαστικού οφέλους, τόσο για τους επισκέπτες όσο και για την τοπική οικονομία.

Βασίζεται σε μια διαδημοτική συνεργασία των επτά Δήμων της Π.Ε. Χανίων (Αποκορώνου, Γαύδου, Καντάνου - Σελίνου, Κισσάμου, Πλατανιά, Σφακίων και Χανίων) δημιουργώντας συνέργειες και οικονομίες κλίμακας στην κατεύθυνση της αποδοτικότερης αξιοποίησης των πόρων του ΕΠ Κρήτης 2014 -2020. Παράλληλα θα λειτουργήσει στην κατεύθυνση υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προώθησης και προβολής της Π.Ε. Χανίων με αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ.

 

Αυτό θα γίνει μέσω των επιμέρους υπηρεσιών:

α) Συλλογή, τεκμηρίωση και δημιουργία πολυμεσικού υλικού (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο) σημείων ενδιαφέροντος των επτά (7) Δήμων της Π.Ε. Χανίων

β) Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος, μιας ψηφιακής πλατφόρμας παρουσίασης του τουριστικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος των επτά (7) Δήμων της Π.Ε. Χανίων

γ) ανάπτυξη μιας εφαρμογής κινητών συσκευών (App - Android, iOS), όπου οι επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο) που αξιοποιείται και δημιουργεί αφορμές για διάλογο κατά την διάρκεια της ξενάγησης.

δ) Προμήθεια οθονών αφής και εγκατάσταση συσκευών που επικοινωνούν ασύρματα, μέσω Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης (BLE 4.0), αμφίδρομα με άλλες συσκευές (πχ Smartphone).

Περισσότερα
01 Feb

Συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων για την ανάπτυξη έξυπνων υποδομών περιβάλλοντος

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με τον Δήμο Πατρέων για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Δικτύου Έξυπνων Αισθητήρων για τη βελτίωση της ποιότητας του Αστικού Περιβάλλοντος ΒΑΑ Δήμου Πατρέων».

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία κατανεμημένου δικτύου έξυπνων αισθητήρων που μπορεί να μετρήσει πολλές παραμέτρους για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος του Ιστορικού Κέντρου της Πόλης. Μέσω του δικτύου έξυπνων αισθητήρων επιδιώκεται:

α) Εφαρμογή λύσεων έξυπνης πόλης για τη βελτίωση μικροκλίματος αστικών περιοχών και την προστασία του περιβάλλοντος.

(β) Μέτρηση των περιβαλλοντικών δεδομένων του Ιστορικού Κέντρου του Δήμου Πατρέων, ώστε να εντοπισθούν οι περιοχές που χρήζουν προστασίας και να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις.

(γ) Καταγραφή και έλεγχος περιβαλλοντικής ρύπανσης, ποιότητας του αέρα, ηχορύπανσης και φωτορύπανσης μέσω τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) και προσδιορισμός υφιστάμενων και προβλεπόμενων ποσοστών/ δεικτών.

(δ) Έλεγχος και μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον αστικό ιστό.

(ε) Βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ μέσω πολυκαναλικής διάθεσης. (στ) Αύξηση της προσβασιμότητας σε ανοικτά δεδομένα.

 

Στους Πολίτες θα παρέχεται – μέσω εφαρμογών παρουσίασης δεδομένων έξυπνων υποδομών – η δυνατότητα προβολής χρήσιμων πληροφοριών συλλεγόμενων μέσω του δικτύου έξυπνων αισθητήρων που θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία και το οποίο βασίζεται σε τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT). Οι Πολίτες θα παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την ανάλυση των συλλεγόμενων δεδομένων σχετικά με την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος (π.χ. ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, επίπεδα θορύβου, μόλυνση της ατμόσφαιρας, κλπ.).

 

Πλέον των παρεμβάσεων που απαιτούν προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου αισθητήρων και γενικότερα του απαραίτητου εξοπλισμού, προβλέπεται η ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης (portal) καθώς και εφαρμογής για φορητές συσκευές (mobile app) ως εργαλεία παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης προς τους πολίτες. Επιπλέον πρόκειται να αναπτυχθεί μια πλατφόρμα διαχείρισης (administrator’s platform) για τους υπευθύνους διαχειριστές του Φορέα, η οποία και θα δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης του δικτύου αισθητήρων. Τέλος, το έργο απαιτεί τις απαραίτητες συμπληρωματικές υπηρεσίες: α) υπηρεσίες μελέτης εφαρμογής/καθορισμού προδιαγραφών έργου β) υπηρεσίες εκπαίδευσης προς τους διαχειριστές του συστήματος και γ) σύνταξης τευχών διαχείρισης και χρήσης λογισμικών και περιβαλλόντων διεπαφής.

 

Συγκεκριμένα, το έργο θα περιλαμβάνει τα πιο κάτω επιμέρους υποσυστήματα:

 

Υποσύστημα 1: Δίκτυο αισθητήρων για την συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων, οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε συγκεκριμένα σημεία στο κέντρο της πόλης. Το δίκτυο αισθητήρων θα αποτελέσει τη βασική υποδομή μέσω της οποίας θα συλλέγονται δεδομένα για περιβαλλοντικές συνθήκες και την αποτύπωση των δεδομένων εντός του αστικού ιστού του Δήμου Πατρέων. Το υποσύστημα, μέσω των κατάλληλων λογισμικών θα πρέπει να επιτρέπει τον έλεγχο λειτουργίας καθώς και ενημέρωση για τυχόν βλάβες του δικτύου αισθητήρων.

Υποσύστημα 2: Εφαρμογές για τους πολίτες. Στα πλαίσια υλοποίησης του συγκεκριμένου υποσυστήματος θα αναπτυχθούν οι εξής εφαρμογές που θα προσφέρουν υπηρεσίες πληροφόρησης προς τους πολίτες:

•  Διαδικτυακή Πύλη (web portal), μέσα από την οποία θα πραγματοποιείται παρακολούθηση των περιβαλλοντικών δεδομένων και συνθηκών, παροχή πληροφόρησης για συνάθροιση κοινού καθώς και υπηρεσία ενημέρωσης για έκτακτες περιβαλλοντικές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο.

•  Εφαρμογή για φορητές συσκευές (κατ’ ελάχιστο για λειτουργικά IOS και ANDROID) την οποία ο πολίτης θα μπορεί να κατεβάζει από τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά ‘καταστήματα’ (Apple και Google Play store). Η εφαρμογή θα του δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις περιβαλλοντικές συνθήκες που θα προκύπτουν από τα δεδομένα που θα συλλέγονται από το δίκτυο των εγκατεστημένων αισθητήρων (Υποσύστημα 1) στον αστικό ιστό της πόλης.

Υποσύστημα 3: Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης, για τους Υπευθύνους του Φορέα χρήσης, το οποίο θα παρέχει, κατ’ ελάχιστο υψηλή εποπτεία της λειτουργικής κατάστασης του συνόλου των αισθητήρων και θα μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα πραγματικού χρόνου ώστε τουλάχιστον να μπορεί να διαμορφώνεται το κατάλληλο πλέγμα πληροφοριών προς διάθεση στα κανάλια διεπαφής με τους τελικούς χρήστες (πολίτες).

Υποσύστημα 4: Λογισμικό διασύνδεσης του συστήματος με τρίτες εφαρμογές και πλατφόρμες. Το συγκεκριμένο υποσύστημα θα παρέχει μέσω web services όλα τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του δικτύου αισθητήρων καθώς και θα μπορεί να αντλεί δεδομένα από τρίτα συστήματα εφόσον διαθέτουν ανοικτά δεδομένα και προσβάσιμα μέσω αντίστοιχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Περισσότερα