Τηλεματική Διαχείρηση και Παρακολούθηση Στόλου Οχημάτων

Η εταιρεία αποτελεί τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της Fleeto στην Βόρεια Ελλάδα για το σύστημα Fleeto. Με την χρήση της πλατφόρμας Fleeto μπορείτε να ενημερώνεστε όλο το 24ωρο για την ακριβή θέση την ταχύτητα αλλά και την κατεύθυνση την οποία κινούνται τα οχήματα σας. Ο έλεγχος σε πραγματικό χρόνο έχει πολλά χαρακτηριστικά που σας επιτρέπουν να δείτε τα διαθέσιμα οχήματα στην τρέχουσα θέση, τον χρόνο της τελευταίας θέσης, την ταχύτητα, τις συντεταγμένες, την διεύθυνση, την αλλαγή του τύπου του χάρτη, την αλλαγή της γλώσσας. Με την χρήση των εφαρμογών για κινητές συσκευές (smartphones ή tablets) και χωρίς την χρήση πρόσθετου εξοπλισμού μπορείτε να μετατρέψετε την συσκευή σας σε GPS tracker.