Η εταιρεία μας λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες απαιτήσεις έχει δημιουργήσει το προϊόν IANOS με το οποίο μπορεί ο δήμος ανά πάσα στιγμή να έχει ενημέρωση και πληροφορίες για:

 • Αναλυτική κατάσταση των λογαριασμών σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή.
 • Ανάλυση των λογαριασμών ανά δημοτικό διαμέρισμα και ανά τύπο τιμολογίου ,δηλαδή, φωτισμός , κτίρια , ύδρευση , άρδευση κλπ.
 • Ανάλυση του κόστους ενέργειας ανά κέντρο κόστους όπως φωτισμός , δημοτικά κτίρια , αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.
 • Παρακολούθηση των αλλαγών στους τύπους συνδέσεων ανά δημοτικό διαμέρισμα και ανά τύπο τιμολογίου.
 • Παρακολούθηση των λογαριασμών  και την επισήμανση για μεγάλες διαφορές στην κατανάλωση από τις αναμενόμενες.
 • Παρακολούθηση των λογαριασμών  και την επισήμανση για μεγάλες διαφορές από χρόνο σε χρόνο.
 • Εντοπισμό παροχών που δε θα έπρεπε να πληρώνει ο δήμος.
 • Εντοπισμό χρεώσεων που δεν θα έπρεπε να πληρώνει  ο δήμος όπως  Δημοτικά τέλη.
 • Επισήμανση για συνδέσεις που έχουν μηδενική κατανάλωση.
 • Εντοπισμό καταναλώσεων με υπερβολικές χρεώσεις στο σκέλος της ισχύος.
 • Έλεγχο αν οι χρεώσεις που επιβάλλονται στον δήμο είναι σωστές.
 • Έλεγχο αν οι παροχές – συνδέσεις είναι στο σωστό τιμολόγιο ή αν ο δήμος υφίσταται υπερβολικές χρεώσεις είτε από λάθος κατηγορία τιμολογίου είτε από λανθασμένη καταχώρηση συμφωνημένης ισχύος.
 • Ενημέρωση για το ποιες συνδέσεις είναι νέες και ποιες έχουν καταργηθεί.
 • Παρακολούθηση οποιοδήποτε αλλαγών και τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών προβλημάτων, ύποπτες καταναλώσεις,  ρευματοκλοπές, πιθανές διαρροές.
 • Όλα τα ενεργειακά και  οικονομικά δεδομένα που αφορούν τον ηλεκτρισμό.

+

Στην εφαρμογή μπορούν να προστεθούν πιθανές επιπλέον απαιτήσεις του δήμου.


Έξυπνες συσκευές HAM

Η οικογένεια έξυπνων συσκευών της HAM έχει ως στόχο τον πλήρη και απομακρυσμένο έλεγχο των ηλεκτρικών συσκευών από τον χρήστη. Ο πλήρης και απομακρυσμένος έλεγχος δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας, την κατανάλωση ενέργειας των ηλεκτρικών τους συσκευών, να εξοικονομούν πόρους και να μειώσουν την εκπομπή ρύπων τους σε CO2.

Πλεονεκτήματα Συστήματος

Το σύστημα ξεχωρίζει από όλα τα ανταγωνιστικά προϊόντα και προσφέρει μοναδικά οφέλη:
✓  Έλεγχος λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών μέσω Internet
✓  Λειτουργία μέσω ενός απλού Wi-Fi router
✓  Παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας κάθε συσκευής
✓  Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
✓  Εύκολη διαχείριση μέσω app και Website
✓  Χρήση πρωτόκολλου Wi-Fi
✓  Ασφάλεια (SSL/TLS)