Greek

Νέο έργο της DOTSOFT στο Δήμο Δωδώνης

Η DOTSOFT Α.Ε. υπέγραψε νέα σύμβαση με τον Δήμο Δωδώνης στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Οργάνωση και Διάθεση Δεδομένων Χρήσεων Γης, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Δήμου Δωδώνης».

 

Αντικείμενο του έργου είναι η οργάνωση και διάθεση όλων των διαθέσιμων δεδομένων χρήσεων γης, χωροταξίας, ακινήτων και περιβάλλοντος που διαθέτει ο Δήμος Δωδώνης μέσω μίας διαδικτυακής πλατφόρμας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των Πολιτών αλλά και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Μέσω του συστήματος και των υπηρεσιών που θα παρέχονται, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να:

 • ενημερωθεί για τα δεδομένα χρήσεων γης
 • ενημερωθεί για τα δεδομένα των ακινήτων του Δήμου
 • ενημερωθεί για τα χωροταξικά δεδομένα
 • ενημερωθεί για τα περιβαλλοντικά δεδομένα του Δήμου
 • Δημιουργήσει και επεξεργαστεί χαρτογραφικά δεδομένα δημιουργώντας και εκτυπώνοντας χάρτες
 • Αναζητήσει χωρικά ή περιγραφικά δεδομένα κ.α.

 

Το έργο θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη ριζική βελτίωση των μεθόδων και τρόπων λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου, στην αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών προς τους Δημότες και κατοίκους της περιοχής και στην ορθολογική διαχείριση των δεδομένων, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου, τη βελτίωση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη μείωση λειτουργικού κόστους καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση, υποδομών, δεδομένων και υπηρεσιών του, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 110.980,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, και έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ», του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020», με κωδικό πράξης MIS 5038021. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και

από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Νέο έργο της DOTSOFT στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου

Η DOTSOFT Α.Ε. υπέγραψε νέα σύμβαση με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών περιήγησης, τουριστικής και εκπαιδευτικής πλατφόρμας με ενσωμάτωση τεχνολογιών VR/AR».

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

 

α) ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός υποσυστήματος διαδραστικής περιήγησης, το οποίο θα αποτελείται από εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας (AR) και ένα offline οδηγό επαυξημένης πραγματικότητας για τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος τεσσάρων (4) οικισμών και μιας (1) θεματικής ενότητας (Υδρόμυλοι Ικαρίας),

 

β) ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πλατφόρμας τουριστικής προβολής, η οποία θα αποτελείται από μία ιστοσελίδα (portal) προβολής πολιτισμικού αποθέματος με δεκαεπτά (17) mini-sites, δεκαέξι (16) οικισμών και μιας (1) θεματικής ενότητας (Υδρόμυλοι Ικαρίας)  και ψηφιακό ξεναγό για φορητές συσκευές σε πολιτιστικά σημεία ενδιαφέροντος για τέσσερις (4) οικισμούς και μιας (1) θεματικής ενότητας (Υδρόμυλοι Ικαρίας) και

 

γ) ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία θα περιλαμβάνει πέντε (5) εκπαιδευτικά προγράμματα για τέσσερα (4) νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

Οι εφαρμογές θα είναι προσβάσιμες τόσο από Η/Υ αλλά και μέσα από φορητές συσκευές όπως tablets/smartphones.

 

Νέο έργο της DOTSOFT στη ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.

Η DOTSOFT ΑΕ υπέγραψε νέα σύμβαση με τη ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “Green Urban Territories-Better Place to Live» µε ακρωνύµιο GUT-BPL.

 

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση τριών επιδαπέδιων σταθμών φόρτισης ηλεκτρονικών αυτοκινήτων καινούριας κατασκευής και περιλαμβάνει τον εξοπλισμό(σταθμοί φόρτισης), την μεταφορά του εξοπλισμού στους οικείους Δήμους, την συναρμολόγηση του, το κόστος προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών & μικρούλικών, την εγκατάσταση του εξοπλισμού στα υποδεικνυόμενα από τους Δήμους σημεία, την σύνδεση των σταθμών φόρτισης, την ρύθμιση, τον έλεγχο και την παράδοση τους σε πλήρη λειτουργία, την εκπαίδευση του προσωπικού και την τεχνική υποστήριξη του συστήματος.

 

Η εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης θα πραγματοποιηθεί σε εύκολα προσβάσιμα σημεία που θα υποδειχθούν από  τους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης.

 

Η παρούσα προμήθεια χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Τ.Π.Α) κατά ποσοστό 85% και από εθνικούς πόρους µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων κατά ποσοστό 15%.

 

Ημερίδα Έργου TRACCE στο Ηράκλειο

Το Εργαστήριο Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου θα υλοποιήσει στις 23 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Σάββατο, επιστημονική – ενημερωτική ημερίδα στο πλαίσιο διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου “TRACCE- Στα Ίχνη των Περιηγητών”, με θέμα:

Ψηφιακές Πολιτισμικές Διαδρομές: To Ερευνητικό Έργο TRACCE

Η ημερίδα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο AQUILA ATLANTIS HOTEL (αίθουσα Μίνως 1) με ώρα έναρξης στις 10.00. Ακολουθεί το πρόγραμμα της ημερίδας.

Η παρακολούθηση της ημερίδας είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη ηλεκτρονική φόρμα: https://forms.gle/j3wP6Uyv7qNcWH586

Λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας Covid-19 και του περιορισμένου επιτρεπόμενου αριθμού συμμετεχόντων δια ζώσης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ημερίδα και διαδικτυακά μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://zoom.us/j/97533291961?pwd=ci91UlBJVFM3ZW9xU3FPQUpxbklsUT09

Meeting ID: 975 3329 1961 | Passcode: 736645

Αντικείμενο του έργου TRACCE είναι η έρευνα, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας καινοτόμου διάχυτης πλατφόρμας πολιτισμικών διαδρομών με τη σύνθεση σύγχρονων τεχνολογιών. Θα προσφέρει υπηρεσίες πολιτισμικής ερμηνείας οι οποίες συνδυάζουν την επίσκεψη μιας περιοχής με τη γνωριμία της ιστορικά καταγεγραμμένης και της σύγχρονης περιηγητικής εμπειρίας: Ο ταξιδιώτης ακολουθεί το αφηγηματικό σχήμα της διαδρομής ενός περιηγητή του 18ου ή 19ου αιώνα, ενώ, παράλληλα, διατηρεί πρόσβαση σε ποικίλες σύγχρονες πληροφοριακές πηγές.

Η έρευνα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ-02146).

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

Website: http://tracceproject.eu

Νέα συνεργασία με την ΕΕ & το "Cedefop"

Η DOTSOFT Α.Ε. συμμετέχει στη Σύμβαση-Πλαίσιο Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπείται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης - "Cedefop".

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ (ICT) που σχετίζονται με διαδραστικές διαδικτυακές εφαρμογές: συμβουλευτική, υλοποίηση των απαιτήσεων χρηστών, κατασκευή διαδικτυακών εφαρμογών, διορθωτική και εξελικτική συντήρηση, τεχνική υποστήριξη, προσαρμοσμένος προγραμματισμός ιστοσελίδων, ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, τεκμηρίωση και διαχείριση έργου.

Επιπλέον, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν επιχειρηματική ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων που προέρχονται από τον Οργανισμό, ανάλυση "κατασκευής-ή-προμήθειας", έρευνα αγοράς για την επιλογή λύσης είτε COTS (Commercial Off-The-shelf software) είτε ανοιχτού κώδικα και παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών υποστήριξης για την ανάπτυξη και χρήση της λύσης.

Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν είναι κυρίως Drupal, PHP, MySQL και Microsoft SQL βάσεις δεδομένων, ωστόσο ενδέχεται να εφαρμοστούν πρόσθετες τεχνολογίες για μια απαραίτητη λύση.

Η υλοποίηση αυτού του έργου θα υποστηρίξει την αποστολή του Cedefop να προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων και την εκμάθηση των πολιτικών διαδικασιών μεταξύ των Ευρωπαϊκών και εθνικών παραγόντων, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, μέσω των διαδικτυακών του καναλιών.

 

29/9/2021 και ώρα 11:00π.μ. EIKONIKH ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ - PROMOTE

Η DOTSOFT σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην εικονική ημερίδα διάχυσης των
αποτελεσμάτων του έργου ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ - PROMOTE η οποία θα πραγματοποιηθεί από
τις 11:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. στον διαδικτυακό σύνδεσμο:

Zoom link: https://tinyurl.com/5e4na79s

Η ημερίδα αφορά το έργο ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ - PROMOTE, πληροφορίες για το οποίο είναι
διαθέσιμες εδώ https://promote.web.auth.gr/

To πρόγραμμα της ημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ.

Για τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.dotsoft.promote.amorgos την
εφαρμογή για android smartphones και να αξιολογήσετε το περιεχόμενο με βάση
τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης:

 • UEQ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMCuOo6YmSa-ESc8NLtHoHWhewQnQIGdq8
v93KDzK4RxHCMw/viewform

 • SUS:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcVCxUowsjKRTd7VyVvrchVLOxjbUDt26j
UGT4oFxypEEMFg/viewform

H συμμετοχή σας είναι πολύτιμη για την διεξαγωγή των ερευνητικών μας
αποτελεσμάτων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση info [email protected]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ DOTSOFT ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

Η DOTSOFT Α.Ε. υπέγραψε νέα σύμβαση με το Κέντρο Περιβάλλοντος Πτολεμαίδας στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools - SAVE-WATER».

 

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης υλοποίησης Παραδοτέων:

- Διαχείριση έργου και συντονισμός εταίρων,

- Επικοινωνία μεταξύ των εταίρων και Δράσεις Διάχυσης της πληροφορίας του έργου,

- Δίκτυα και Δημιουργία βάσεων χαρτογραφικών δεδομένων GIS.

 

Γενικός στόχος του έργου SAVE-WATER είναι η βελτίωση και η αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και εφαρμογών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων του έργου.

 

Το έργο «Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools - SAVE-WATER» χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg – IPA CBC «Greece-Albania 2014-2020» (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή).

Νέο Έργο στον τομέα του πολιτισμού με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ»

Νέο έργο για τη DOTSOFT με στόχο τη δημιουργία e-υπηρεσιών και e-περιεχομένου, στον Δήμο Θήρας, που αποτελεί πόλο έλξης για τον τουρισμό παγκοσμίως. Βασικό ζητούμενο είναι η οικοδόμηση μια ενισχυμένης εκπαιδευτικής εμπειρίας για τους ενδιαφερόμενους και τους επισκέπτες του νησιού.

 

Το έργο με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» περιλαμβάνει:

 

 1. Mobile εφαρμογή για την προβολή των παρακάτω πολιτιστικών σημείων του νησιού:
 • Αρχαιολογικός Χώρος Ακρωτηρίου
 • Αρχαία Θήρα
 • Μουσείο Προϊστορικής Θήρας
 • Αρχαιολογικό Μουσείο
 • Εκκλησιαστική Συλλογή Πύργου
 • Εκκλησία Παναγίας Επισκοπή Γωνιά
 • Αγία Ειρήνη Περίσσα
 • Γουλάς Εμπορείου

 

 1. Υποδομή τεχνολογίας beacon σε επιλεγμένα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, για εφαρμογή ακουστικής ξενάγησης σε δύο (2) γλώσσες.
 2. Ημερολόγιο πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και tablet.
 3. Κεντρικό ψηφιακό Αποθετήριο εγγράφων και αρχείων πολυμέσων.
 4. Πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 5. Ψηφιακή εφαρμογή προβολής του νησιού της Νέας Καμένης και του ηφαιστείου της Σαντορίνης σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους.

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 78.940,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίου.

Νέα συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης

Η DOTSOFT ΑΕ εντάχθηκε επιτυχώς στην ομάδα που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων στον τομέα της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Συνεργασίας και Ανάπτυξης Ικανότητας του Τμήματος Εκπαίδευσης.

 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) επέλεξε την DOTSOFT ΑΕ για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων στον τομέα της εκπαίδευσης, οι οποίες θα ζητούνται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του φορέα. Το έργο στοχεύει στη στήριξη του σχεδιασμού και της ανάπτυξης μελετών και προγραμμάτων, σεμιναρίων κατάρτισης και υποστηρικτικού υλικού αναφοράς, μεθοδολογιών παρακολούθησης, νέων ή/και επικαιροποιήσεων υφιστάμενων διαδικτυακών εργαλείων, διαδικτυακών εφαρμογών, μαθημάτων και υλικού σχετικών με τους τομείς της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΣτΕ. Επιπλέον, η υλοποίηση του έργου θα οδηγήσει στη δημιουργία καθορισμένων ιστοριών ή/και σεναρίων εμπλουτισμένων με οπτικά ελκυστικά γραφικά στοιχεία, κουίζ και πολυμέσα, για την ενίσχυση της μαθησιακής εμπειρίας, καθώς και τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης με τους χρήστες.

 

ΝΕΑ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η DOTSOFT ΑΕ ανέλαβε την «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών αξιοποίησης της διασυνοριακής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς προς όφελος της τουριστικής ανάπτυξης» για το Υπουργείο Τουρισμού για την υλοποίηση της Πράξης:“Innovative Instruments for the Preservation and Promotion of Cultural Heritage in the Cross-Border Area-Tourism-e” στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-Α«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

 

Ο κύριος στόχος της Πράξης είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες που σχετίζονται με μνημεία πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας και Βουλγαρίας.

 

Το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

1. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου προϊόντων και τουριστικών διαδρομών

 

2. Πολυμεσικό περιεχόμενο - Πανοράματα 360° και διαδραστικές διαδρομές εικονικής πραγματικότητας (virtual reality) για υπολογιστές, κινητές συσκευές και συσκευές ακουστικών

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 105.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 

Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και οι εθνικοί πόροι κατά 15% μέσω του ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

Pages