ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ DOTSOFT ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ [ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EUR.ELEC Ltd]

Υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου Χανίων για τη βελτίωση της Αστικής Κινητικότητας,

Μέρος της συνεχούς προσπάθειας για τη βελτίωση της Αστικής Κινητικότητας είναι και η υπογραφή της σύμβασης για την «Προμήθεια Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και Φωτεινής Σηματοδότησης (ΦΣ)». Το έργο χρηματοδοτείται από την Πράξη με τίτλο «Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών» και ακρωνύμιο “Step2Smart” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020”. Ο βασικός του στόχος είναι η δημιουργία Πρότυπου Διαλειτουργικού Συστήματος Ανοικτής Αρχιτεκτονικής για τη Διαχείριση Αστικών Μεταφορών και Μέτρηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Τα οφέλη από την εγκατάσταση του συστήματος θα είναι:

 •  ο έλεγχος της κυκλοφορίας μέσω της φωτεινής σηματοδότησης, καθώς και η βελτίωση της λειτουργίας μεμονωμένων κόμβων
 •  η χρήση ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων για την πληροφόρηση και καθοδήγηση των οδηγών
 •  η πληροφόρηση των πολιτών/ οδηγών με διάφορα ηλεκτρονικά μέσα
 •  η συλλογή των απαραίτητων κυκλοφοριακών και άλλων δεδομένων για τη βελτιστοποίηση της φωτεινής σηματοδότησης του Δήμου
 •  η βελτίωση της ποιότητας της κυκλοφορίας με ταυτόχρονη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 •  η βελτίωση της κυκλοφορίας σε καίριους οδικούς άξονες  

Ανάδοχος του έργου είναι εταιρεία EUR.ELEC Ltd. σε συνεργασία με την DOTSOFT A.E.

 

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ DOTSOFT Α.Ε ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Η Dotsoft και ο Δήμος Τρικκαίων υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας για την Αυτοματοποιημένη Ηλεκτρονική Καταγραφή, Απεικόνιση και Ανάλυση της Κατανάλωσης Ενέργειας στον Δήμο.Η συμφωνία μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της DOTSOFT A.E. για την πιλοτική λειτουργία λογισμικού για την Αυτοματοποιημένη Ηλεκτρονική Καταγραφή, Απεικόνιση και Ανάλυση της Κατανάλωσης Ενέργειας υπεγράφη στις 13/02/2019. Με την ανάλυση των στοιχείων κατανάλωσης ενέργειας και την κατάρτιση εξειδικευμένων περιοδικών εκθέσεων θα αναδειχθούν τα ενεργοβόρα σημεία και οι περιοχές όπου απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση πόρων. Με το λογισμικό IANOS ο Δήμος Τρικκαίων αποκτά ένα καινοτόμο τεχνολογικό εργαλείο «Έξυπνης Πόλης» για να υποστηρίζει ακόμη πιο έντονα την Ποιότητα Ζωής των Πολιτών, αναδεικνύοντας παράλληλα μια καλή πρακτική για την παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια.

Η DOTSOFT ΣΤΗΝ 3Η ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ VERDE-TEC 2019

Η DOTSOFT Α.Ε είναι μία από τις πιο καινοτόμες και πρωτοπόρες εταιρείες πληροφορικής και επικοινωνιών, με μακρά τεχνογνωσία και εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη σύνθετων έργων πληροφορικής.

Επισκεφθείτε μας στο περίπτερο Γ22 για να συζητήσουμε θέματα σχετικά με:

 • Διαχείριση Ενέργειας
 • Εφαρμογές Smart Cities
 • Διαχείριση Στόλου Οχημάτων
 • Λύσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Ολοκληρωμένες Λύσεις Wi-Fi
 • Τουριστική Προβολή

Μαζί σχεδιάζουμε την κατάλληλη λύση για εσάς!

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ DOTSOFT Α.Ε. ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Νέα συνεργασία της DOTSOFT ΑΕ με το Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Βάση δεδομένων στοιχείων ταυτοποίησης αυθεντικότητας τοπικών προϊόντων Β. Αιγαίου και Κύπρου (4.2.1) & Διαδραστική Πλατφόρμα ανάδειξης τοπικών προϊόντων και υποστήριξης ιδιωτικών επιχειρήσεων στην πιστοποίηση αυθεντικότητας και την εμπορική τους προώθηση (5.2.1) της πράξης ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», σύμφωνα με την από 29/01/2019 υπογεγραμμένη σύμβαση.

Στόχος του έργου «ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα μέσω της ταυτοποίησης αυθεντικότητας των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Κύπρου, που θα έχει ως αποτέλεσμα την εμπορική τους αξιοποίηση, τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς αγορές.

Τα παραδοτέα που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου είναι:

 • Δημιουργία Βάσης δεδομένων στοιχείων ταυτοποίησης αυθεντικότητας τοπικών προϊόντων Β. Αιγαίου και Κύπρου, όπου θα καταχωρούνται, θα οργανώνονται και θα τηρούνται τα αποτελέσματα των αναλύσεων ταυτοποίησης προϊόντων.
 • Ανάπτυξη Διαδραστικής Πλατφόρμας ανάδειξης τοπικών προϊόντων και υποστήριξης ιδιωτικών επιχειρήσεων στην πιστοποίηση αυθεντικότητας και την εμπορική τους προώθηση, με στόχο να αποτελέσει την κεντρική διαδικτυακή πύλη υποστήριξης των ΜΜΕ επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας τοπικών προϊόντων της διασυνοριακής περιοχής, αναπτύσσοντας την επιχειρηματικότητα, δίνοντας ώθηση στις εξαγωγές και ενισχύοντας την τοπική οικονομία.

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ DOTSOFT Α.Ε. ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νέα συνεργασία της DOTSOFT ΑΕ με τον ΟΜΜΘ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Αρχειοθέτησης, Διακίνησης Εγγράφων και Ροής Εργασιών» σύμφωνα με την από 27/12/2018 υπογεγραμμένη σύμβαση.

Με το συγκεκριμένο έργο ενισχύεται η ψηφιακή υποδομή του Οργανισμού μέσα από την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής.

Η επιλεγείσα λύση Papyros Millennium III ενσωματώνει λειτουργικότητες για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Έτσι καθιερώνεται η ηλεκτρονικοποίηση των ενεργειών πρωτοκόλλησης και διακίνησης εγγράφων, της διαχείρισης φακέλων υποθέσεων και της διαχείρισης των βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών.

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ DOTSOFT Α.Ε. ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ

Νέα συνεργασία της DOTSOFT Α.Ε με τον Δήμο Αβδήρων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ)» σύμφωνα με την από 18/12/2018 υπογεγραμμένη σύμβαση.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών των εκπροσώπων του Δήμου Αβδήρων προς την κατεύθυνση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών προς του Πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Με τις νέες λειτουργικότητες της λύσης ΣΗΔΕ Papyros Millenium III και τη σχετική παροχή υπηρεσιών για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας, διασφαλίζεται η καλύτερη οργάνωση και αποδοτικότερη λειτουργία όλων των Υπηρεσιών του Δήμου που διακινούν φυσικά και ηλεκτρονικά έγγραφα.

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ DOTSOFT Α.Ε. ΜΕ ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Νέα συνεργασία της Ένωσης εταιρειών Dotsoft ΑΕ - MODUS AE με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων – Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο για την κάλυψη των αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου», σύμφωνα με την από 27/12/2018 υπογεγραμμένη σύμβαση.

Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, το οποίο θα διασφαλίζει την καλύτερη οργάνωση και αποδοτικότερη λειτουργία τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου, των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και όσων Υπηρεσιών μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διακίνηση φυσικών και ηλεκτρονικών εγγράφων.

Pages