Νέα συνεργασία της Ένωσης Εταιριών DOTSOFT A.E. - HATEC A.E. με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ)

    Μετά από μια πολύμηνη διαγωνιστική διαδικασία πολλαπλών φάσεων αξιολόγησης, η Ένωση Εταιριών DOTSOFT A.E. - HATEC A.E. κηρύχθηκε αποκλειστική ανάδοχος του έργου για την παροχή διαδραστικών μαθημάτων ηλεκτρονικής εκμάθησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ).

    Μεριμνώντας για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του Ευρώ, ο ΕΜΣ παρέχει συνδρομή σε χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες εντός της ζώνης του ευρωπαϊκού νομίσματος με μια σειρά μέσων, από το 2012.

    Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη/αναβάθμιση διαδραστικών μαθημάτων ηλεκτρονικής εκμάθησης προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες του οργανισμού, καθώς και την ενσωμάτωσή τους στην Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Εκμάθησης. Τα μαθήματα δύναται να ενσωματώνουν διάφορα στοιχεία όπως κείμενα, γραφικά σχέδια, κουίζ, τεστ, κινούμενα σχέδια, βίντεο, ηχητικές αφηγήσεις και "παιχνιδοποίηση" (gamification) της εμπειρίας, ανάλογα με την πολυπλοκότητα και το είδους του θέματος καθώς και την ιδιαιτερότητα του εκάστοτε εκπαιδευόμενου κοινού.

Το έργο αυτό έρχεται να προστεθεί στα υφιστάμενα έργα παρόμοιας θεματολογίας για το Κοινοβούλιο της Ευρώπης και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, καθιερώνοντας διεθνώς την Ένωση Εταιριών DOTSOFT A.E. - HATEC A.E. ως αξιόπιστο πάροχο στον τομέα ανάπτυξης εξειδικευμένης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης μέσα από το σχεδιασμό προηγμένων μαθησιακών εμπειριών.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι τέσσερα χρόνια ξεκινώντας από τον Μάρτιο του 2023.

Κοινοποίηση άρθρου