Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την ανάδειξη του προσκυνηματικού τουρισμού

Στην ένωση εταιρειών COMITECH A.E. - DOTSOFT Α.Ε. ανέθεσε η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG - IPA CBC GREECE - ALBANIA 2014-2020».

 

Οι κύριες δράσεις του έργου είναι:

 • Εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη του προσκυνηματικού τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή.
 • Τεκμηρίωση και ανάδειξη επιλεγμένων θρησκευτικών μνημείων.
 • Ανάπτυξη και αξιοποίηση ενός εξειδικευμένου τουριστικού προϊόντος σχετικά με Εναλλακτικές Προσκυνηματικές Διαδρομές.
 • Ανάπτυξη πλατφόρμας Προσκυνηματικού Τουρισμού και εφαρμογών ψηφιακών διαδρομών (routes), παρέχοντας on line πολιτιστικό περιεχόμενο και σχεδίαση εναλλακτικών περιηγητικών διαδρομών (visit routes) ανάλογα με τις προτιμήσεις του επισκέπτη.
 • Δημιουργία και λειτουργία εξειδικευμένων Κέντρων Πληροφόρησης για τον Προσκυνηματικό Τουρισμό σε Ιωάννινα, Αργυρόκαστρο και Κορυτσά.
 • Ενίσχυση και ενδυνάμωση της τοπικής αγοράς με τη δημιουργία ενός Δικτύου Επιχειρήσεων γύρω από τον Προσκυνηματικό Τουρισμό.

 

Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου περιλαμβάνει:

 • Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης
 • Υποσύστημα Δημιουργίας Προσκυνηματικών Διαδρομών (Route
 • Planner)
 • Υποσύστημα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων (GIS)
 • Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (Android και iOS)
 • Υποσύστημα Αποθετηρίου Πολιτιστικού Περιεχομένου

Κοινοποίηση άρθρου