ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ LIVING PROSPECTS Ε.Π.Ε. - DOTSOFT Α.Ε. ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Ένωση Εταιρειών Living Prospects - DotSoft ανέλαβε την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης και Διαχείρισης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Σταδιοδρομίας MARIS (MArine caReer Information System)»” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020», σύμφωνα με την από 22 Ιουνίου 2018 υπογεγραμμένη σύμβαση. Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης και διαχείρισης στην Αναθέτουσα Αρχή από Τεχνικό Σύμβουλο σε όλες τις φάσεις προετοιμασίας, υλοποίησης και παραλαβής της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – MARIS (MArine caReer Information System)», και ειδικά για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης. Η Ένωση Εταιρειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, ανέλαβε την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τις φάσεις ανάπτυξης της Μελέτης Εφαρμογής, υλοποίησης του εξειδικευμένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΝαυτικήςΕκπαίδευσης, εκπαίδευσης των χρηστών έως και την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας και της οριστικής παράδοσης-παραλαβής του. Η Ένωση ταυτόχρονα ανέλαβε τη διαχείριση για την υλοποίηση της Πράξης «MARIS» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».

Κοινοποίηση άρθρου