Νέα Συνεργασία της Dotsoft Α.Ε. με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Νέα συνεργασία της DOTSOFT ΑΕ με το Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Βάση δεδομένων στοιχείων ταυτοποίησης αυθεντικότητας τοπικών προϊόντων Β.

Pages