Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η DOTSOFT Α.Ε. σε συνεργασία με την COMITECH Α.Ε. υλοποίησε το έργο "Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Εφαρμογών και Διαδικτυακής Πύλης» του Έργου “WATER.NET”".

Το Water.Net είναι πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας με επικεφαλής φορέα το Δήμο Έδεσσας και συνεργαζόμενους φορείς το Δήμο Οχρίδας, το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τουρισμού του Πανεπιστημίου Άγιος Κλεμεντίνος.

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση των παρακάτω : Δημιουργία Διαδικτυακής, Εφαρμογής του Προγράμματος WATERNET, Οικίσκος Ελέγχου Διαδρομής, Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Ελέγχου Εισόδου & Καταμέτρησης Επισκεπτών, Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Ελέγχου Εισόδων (controller), Ψηφιακή Ομπρέλα διασύνδεσης, Οικίσκων, Εκθεσιακού Εξοπλισμού Εργαστηρίων στο Γεωπάρκο Καταρρακτών - ΥΜΝ Έδεσσας, Εξοπλισμός Θεματικών Εργαστηρίων, Θεματικός Σχεδιασμός  Ανάπτυξη & Εφαρμογή δράσεων που αναδεικνύουν την σχέση του ανθρώπου με το νερό, Πινακίδες Σήμανσης, Κινητό Κέντρο Πληροφόρησης προγράμματος Waternet, Εξοπλισμός Κέντρου, Πληροφόρησης προγράμματος Waternet, Εκθεσιακός Εξοπλισμός του προγράμματος Waternet.

Το έργο WATER.NET χρηματοδοτήθηκε από το IPA Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013 και στόχος του ήταν η προώθηση της κουλτούρας, του διασυνοριακού τουρισμού μέσα από την ανάδειξη και προστασία των πλούσιων φυσικών και περιβαλλοντολογικών πόρων, καθώς και η ενίσχυση των επιχειρηματικών διασυνοριακών συναλλαγών.