Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η DOTSOFT Α.Ε. συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΓΕΝΩΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΌΓΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ», με ακρωνύμιο "BIOPREDICTOR", κωδικό ΗΠ1ΑΒ-0028189 στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ήπειρος 2014 – 2020".

Tο έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Φορεις που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου:

  • DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.
  • COMITECH A.E.
  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το βασικό αντικείμενο του έργου είναι η εύρεση βιοδεικτών για την πρόβλεψη της πιθανότητας κυτταρικών μεταλλάξεων που οδηγούν σε καρκινογένεση, καθώς επίσης και κάποιων σημαντικών κλινικών χαρακτηριστικών αυτών των καρκινογενέσεων. Αυτό θα διερευνηθεί μέσω της βιοπληροφορικής ανάλυσης μεγάλου όγκου γενωμικών δεδομένων ασθενών με εγκεφαλικό όγκο και την ανάπτυξη εξελιγμένων αλγορίθμων, βασιζόμενη σε μεγάλο βαθμό σε μια μοναδική και αναξιοποίητη κλινική βάση δεδομένων που θα διατεθεί για τον σκοπό αυτό από εξειδικευμένο εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής του Imperial College στο Λονδίνο. Ο γενικός στόχος είναι η δημιουργία ενός αξιόπιστου προγνωστικού μηχανισμού, που σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα μιας απλής εξέτασης DNA του ασθενούς, θα μπορεί να δίνεται πρόβλεψη εμφάνισης καρκινικών μεταλλάξεων καθώς και της μορφής τους. Ο μηχανισμός αυτός θα μπορεί να χρησιμοποιείται ως προληπτική εξέταση σε άτομα υψηλού ρίσκου καθώς επίσης και σε υφιστάμενους ασθενείς για να προβλέψει την εξέλιξη της νόσου και τη χορήγηση της βέλτιστης θεραπευτικής αγωγής. Μία τέτοια εξέλιξη θα είχε πολύ μεγάλη διεθνή απήχηση και σημαντικότατα οικονομικά οφέλη. Για την πρόγνωση δεν θα απαιτείται φυσική παρουσία του ασθενούς, παρά μόνο τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA, και θα μπορεί να γίνεται από την Ελλάδα για ασθενείς από όλον τον κόσμο, ακόμα και διαδικτυακά. Στο πλαίσιο του έργου δίνεται ουσιαστική έμφαση στη διάχυση των αποτελεσμάτων στον ακαδημαϊκό και ιατρικό κόσμο μέσω διεθνών δημοσιεύσεων και συνεδρίων, καθώς ακόμα και για τη δυνητική χρήση της μεθόδου και την οικονομική της αξιοποίηση θα πρέπει πρώτα να έχουν ενημερωθεί και πεισθεί για τη χρησιμότητα και την αξιοπιστία της αυτοί που παραπέμπουν τους ασθενείς σε εξετάσεις.

Περισσότερες Πληροφορίες θα βρείτε εδώ: https://biopredictor.gr/