Όραμα & Αποστολή

Όραμα της εταιρείας είναι η καθιέρωσή της στην ελληνική αγορά ως αξιόπιστος πάροχος σύνθετων λύσεων πληροφορικής διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην αγορά της πληροφορικής, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις, υλοποιώντας πραγματικά επιτυχημένα έργα.

Αποστολή μας είναι να προσθέσουμε αξία στους πελάτες μας παρέχοντας εξειδικευμένες και αξιόπιστες λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών υψηλής ποιότητας.

Περισσότερα

Οι Υπηρεσίες μας

Συμβουλευτική

Τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής

e-business

Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων & WiFi Marketing

e-government & mobile government

Πύλες τοπικής αυτοδιοίκησης & mobile εφαρμογές

Digi-culture

Πύλες στον πολιτισμό για οργανισμούς και εφορίες αρχαιοτήτων

e-tourism

Διαδικτυακές πύλες στον τομέα του Τουρισμού & mobile εφαρμογές.

Smart cities

Λύσεις έξυπνων πόλεων για δήμους

Τελευταία Νέα

28 Sep

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με το Δήμο Λειψών  που αφορά στην υλοποίηση του έργου «Διαδραστική ξενάγηση και προβολή των Λειψών μέσω κινητών συσκευών και tablets»» σύμφωνα με την από 14/09/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση.

 

Στόχος του έργου είναι η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Λειψών ώστε να προσελκύσει Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Αντικείμενο του έργου είναι η ύπαρξη ενός συνόλου εφαρμογών τόσο για φορητές συσκευές όσο και για Η/Υ μέσω των οποίων ο χρήστης θα είναι σε θέση να γνωρίσει τα μοναδικά σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος του νησιού.

Περισσότερα
28 Sep

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με το Υπουργείο Τουρισμού  που αφορά στην υλοποίηση του έργου Παροχής Υπηρεσιών «Καταγραφή και χαρτογράφηση μονάδων υγείας και τουριστικών καταλυμάτων και ανάπτυξη Γεωχωρικών Πληροφοριών» και «Παροχή Επιχειρηματικών Συμβουλών – Συνεργασία με Μονάδα Ανάπτυξης Τεχνολογίας» για την υλοποίηση της πράξης “Innovative Medical Tourism Strategy – IN-MEDTOUR” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 – 2020».

 

Αντικείμενο του έργου είναι η καταγραφή των παρόχων υπηρεσιών υγείας και φιλοξενίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καθώς και η υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής προς επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας και φιλοξενίας που είναι εγκατεστημένες στην επιλέξιμη περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020». Στο πλαίσιο της χαρτογράφησης θα αναπτυχθεί βάση δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει πληροφορίες για αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών και φιλοξενίας , ενώ θα χρησιμοποιηθεί για να παρουσιαστεί σε περιβάλλον GIS. Όσον αφορά στις δράσεις συμβουλευτικής θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξειδικευμένης συμβουλευτικής μέσω εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 

Περισσότερα
11 Sep

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με το Δήμο Κέας  που αφορά στην παροχή υπηρεσιών «Εφαρμογές Ψηφιακού Πολιτισμού με ξενάγηση σε μουσεία, μνημεία και προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσω κινητών τηλεφώνων και tablets για την ανάδειξη του νησιού της Κέας» σύμφωνα με την από 31/08/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση.

 

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία e-υπηρεσιών και e-περιεχομένου με εφαρμογές ψηφιακού πολιτισμού, τόσο για προσωπικούς υπολογιστές όσο και για tablets και έξυπνα τηλέφωνα, που θα περιλαμβάνουν ξενάγηση σε μουσεία και μνημεία της περιοχής αλλά και προβολή των πολιτιστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στο νησί όλο το χρόνο. Στόχος του έργου είναι να δώσει τη δυνατότητα στο δυνητικό επισκέπτη του νησιού να γνωρίσει τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος του νησιού απομακρυσμένα, χρησιμοποιώντας εικονικές περιηγήσεις με χρήση 360Ο τεχνολογίας αλλά και τεχνολογίες ακουστικής ξενάγησης.

 

Περισσότερα