Όραμα & Αποστολή

Όραμα της εταιρείας είναι η καθιέρωσή της στην ελληνική αγορά ως αξιόπιστος πάροχος σύνθετων λύσεων πληροφορικής διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην αγορά της πληροφορικής, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις, υλοποιώντας πραγματικά επιτυχημένα έργα.

Αποστολή μας είναι να προσθέσουμε αξία στους πελάτες μας παρέχοντας εξειδικευμένες και αξιόπιστες λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών υψηλής ποιότητας.

Περισσότερα

Οι Υπηρεσίες μας

Συμβουλευτική

Τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής

e-business

Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων & WiFi Marketing

e-government & mobile government

Πύλες τοπικής αυτοδιοίκησης & mobile εφαρμογές

Digi-culture

Πύλες στον πολιτισμό για οργανισμούς και εφορίες αρχαιοτήτων

e-tourism

Διαδικτυακές πύλες στον τομέα του Τουρισμού & mobile εφαρμογές.

Smart cities

Λύσεις έξυπνων πόλεων για δήμους

Τελευταία Νέα

25 Jan

Συνεργασία με τον Δήμο Αγρινίου για τη δημιουργία υποδομών Έξυπνης Στάθμευσης

Η ένωση εταιρειών LINK TECHNOLOGIES Α.Ε. - DOTSOFT Α.Ε. ξεκίνησε την υλοποίηση του έργου «Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Πληροφόρησης Δήμου Αγρινίου».

 

Το σύστημα αφορά στην παρόδια στάθμευση των οχημάτων και στοχεύει στην κατανάλωση του ελάχιστου χρόνου για την εύρεση μιας θέσης από τους χρήστες,  εξασφαλίζοντας στο μέτρο του δυνατού ελεύθερη θέση στάθμευσης αλλά και στην αποτροπή στάθμευσης σε θέσεις που δημιουργούν κυκλοφοριακό πρόβλημα. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένος εξοπλισμός όπως ηλεκτρονικές πινακίδες που θα πληροφορούν τους οδηγούς για το φόρτο κίνησης των οχημάτων στους δρόμους και για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης.

Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης θα υλοποιηθεί με 850 υπόγειους αισθητήρες που θα πληροφορούν αν οι θέσεις είναι κατειλημμένες ή όχι. Παράλληλα η Δημοτική Αστυνομία θα αξιοποιεί τα στοιχεία από τους αισθητήρες, ώστε να διεξάγονται οι έλεγχοι όσο το δυνατόν πιο άμεσα και εύκολα.

Θα υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο, τόσο για την Υπηρεσία διαχείρισης του όλου συστήματος, αλλά και για τους οδηγούς. Μέσω του συστήματος αυτού θα μπορεί η Υπηρεσία διαχείρισης να ελέγχει το σύστημα και την καλύτερη λειτουργία του καθώς και οι πολίτες να οδηγούνται πιο εύκολα σε κενές θέσεις στάθμευσης και να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης, το σύστημα θα είναι ευέλικτο όσον αφορά στους τρόπους χρέωσης και πληρωμής.

 

Περισσότερα
11 Jan

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός «έξυπνου» ολοκληρωμένου συστήματος αλληλεπίδρασης του Δήμου Καλαμαριάς με τους δημότες του.

Τα στελέχη του Δήμου θα μπορούν να διαχειρίζονται διαφορετικά υποσυστήματα, να ελέγχουν έξυπνες συσκευές και αισθητήρες διαφόρων τύπων ανεξάρτητα από τον τρόπο και τις δυνατότητες διασύνδεσής τους, να συλλέγουν δεδομένα από τις συσκευές/αισθητήρες και να έχουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης της κατάστασης και των παραμέτρων λειτουργίας όλων των επιμέρους συσκευών/αισθητήρων που έχουν ορισθεί στο σύστημα με άμεση επισκόπηση της κατάστασης της τρέχουσας υποδομής αισθητήρων/συσκευών.

Το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα βασίζεται στους παρακάτω άξονες:

α) συλλογή δεδομένων μετεωρολογικών και περιβαλλοντικών συνθηκών σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου μέσω αισθητήρων - περιβαλλοντικών σταθμών, β) σύστημα Έξυπνης Στάθμευσης, γ) σύστημα παρακολούθησης και μέτρησης της πληρότητας των κάδων, δ) ασύρματη Πρόσβαση σε υπηρεσίες του Δήμου και στο Διαδίκτυο, ε) στην ενοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων του Δήμου και ζ) στην πληροφόρηση των δημοτών και επισκεπτών του Δήμου με πλήθος χρήσιμων στοιχείων.

 

Περισσότερα
04 Dec

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ DOTSOFT ME THN ESA

Το αντικείμενο του νέου έργου περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη και τη συντήρηση του ιστοτόπου ESA TIA για 3 έτη. 

Ο στόχος της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ολοκληρωμένων Εφαρμογών (TIA) της ESA είναι να υποστηρίξει την καινοτομία στις δορυφορικές επικοινωνίες με εφαρμογές διαστημικών συστημάτων και τεχνολογιών όπως η δορυφορική πλοήγηση, Earth observation, κλπ.

Το 2020, η TIA παρουσίασε στο κοινό τις νέες στρατηγικές γραμμές προγράμματος ARTES 4.0 και τις νέες ομαδοποιημένες δραστηριότητες. Επιπλέον, το 2019 συγχωνεύτηκαν οι ESA Space Solutions και Business Applications με νέους στόχους και νέα επωνυμία. Προκειμένου να επιτευχθούν οι νέοι στόχοι και στόχοι κρίθηκε απαραίτητο να επεκταθεί η λειτουργικότητα και να ενοποιηθούν οι υπάρχοντες ιστότοποι.

Το αντικείμενο του έργου που ανέλαβε η DOTSOFT επικεντρώνεται στη συντήρηση καθώς και σε τροποποιήσεις των υπαρχόντων ιστότοπων, ώστε να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ζήτηση ανταλλαγής πληροφοριών και ο αυξανόμενος αριθμός χρηστών.

 

Περισσότερα