Λειτουργία Ξενοδοχείου & Εσωτερική Επικοινωνία

  • Εξοικονομήστε χρόνο και χρήματα
  • Μειώστε το κόστος, τις ανθρωποώρες και τη χρήση χαρτιού
  • Λιγότερες εσωτερικές τηλεφωνικές κλήσεις
  • Υψηλότερη παραγωγικότητα προσωπικού
  • Άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και χρήσιμα στατιστικά
  • 3 φορές περισσότερες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο
  • Αυξήστε την ικανοποίηση των επισκεπτών
  • Web & Mobile App για τους υπαλλήλους και τη διοίκηση
  • Λιγότερα παράπονα επισκεπτών
  • Βελτιώστε την εσωτερική επικοινωνία, Αποθηκεύστε τη γνώση κεντρικά, Βελτιστοποιήστε τις
  • διαδικασίες, προγραμματίστε συναντήσεις και καθήκοντα με δομημένο τρόπο.
  • Οι εργασίες μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν, να διανεμηθούν στους υπαλλήλους και να
  • επαληθευτούν.
  • Τα προβλήματα/επισκευές μπορούν να καταγραφούν σε ένα μόνο βήμα, να τεκμηριωθούν με
  • εικόνες και να επιλυθούν με δομημένο τρόπο από τους υπεύθυνους. Το εργαλείο σάς παρέχει
  • μια λεπτομερή επισκόπηση όλων των αξιώσεων στο ξενοδοχείο και η τρέχουσα κατάσταση
  • είναι εμφανής για όλους τους υπαλλήλους.
  • Εξυπηρετήστε αιτήματα από επισκέπτες & υπαλλήλους του ξενοδοχείου