Νέο έργο της Dotsoft A.E. στην Περιφέρεια Πελοπονήσου!

           Στην Τρίπολη της Αρκαδίας , στις 21-02-2023, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου- και πιο συγκεκριμένα της  «Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ”»)- και της εταιρείας Πληροφορικής και Επικοινωνιών DOTSOFT Α.Ε.,  υπεγράφη σύμβαση με τίτλο:

        «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2021-2027 ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ»

            Δίνοντας συνέχεια στην δοκιμασμένη με αναγνωρισμένα  αποτελέσματα,   πολυετή παρουσία  της, στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών και των καινοτόμων εφαρμογών, , η Dotsoft  A.E.  αναλαμβάνει να προχωρήσει στη δημιουργία μιας νέας ιστοσελίδας (διαδικτυακού τόπου)  για το πρόγραμμα  «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021-2027», σύμφωνα με τον οδηγό σχεδίασης ψηφιακών εφαρμογών ΕΣΠΑ 2021-2027, παρέχοντας σημαντικές  πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, τις δραστηριότητες, τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης και τα επιτεύγματα του προγράμματος . Ο σχεδιασμός του διαδικτυακού τόπου θα διασφαλίζει την ευχερή πλοήγηση και την άμεση πρόσβαση στα παραπάνω δεδομένα.  Σαφής οργάνωση της πληροφορίας σε ενότητες και προσαρμογή του σχεδιασμού σε οθόνες tablets, κινητών, Η/Υ και laptops (responsive design) με πρόβλεψη για  προσβασιμότητα σε  άτομα με μειωμένη όραση - βάση των αρχών του W3C- αποτελούν, ενδεικτικά, κριτήρια που θα πιστοποιούν την ποιότητα του έργου.
        

          Η διάρκεια της σύμβασης   είναι εννέα (9) μήνες,  με  την ημερομηνία  υπογραφής  της να ορίζει την έναρξη της πράξης.

         Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014 - 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους.

Share this post