Η DOTSOFT ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ESA

H ΕSA (European Space Agency ή Eυρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος) ανέθεσε στην εταιρεία DOTSOFT την υποστήριξη, συντήρηση και ανάπτυξη όλων των διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών (ESA ΤΙΑ -Telecommunications and Integrated Applications Directorate) για 6η συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει ο Οργανισμός με τη DOTSOFT. Η ισπανική εταιρεία BILBOMATICA συμμετέχει στην υλοποίηση ως υπεργολάβος της DOTSOFT.
Το έργο αφορά στην καθημερινή υποστήριξη της λειτουργίας των διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών της ΤΙΑ τόσο σε τεχνικό επίπεδο (Web & DB maintenance and support) όσο και σε δημιουργικό (web design and editorial) και θα διαρκέσει 12 μήνες. 
Η ESA είναι ένας διεθνής οργανισμός, με τη συμμετοχή 20 κρατών-μελών (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) με βασικό αντικείμενο το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος. Η ΤΙΑ (Telecommunications and Integrated Applications Directorate), όπως είναι πιο γνωστή, είναι το τμήμα της ESA που ασχολείται με τις δορυφορικές επικοινωνίες και τις εφαρμογές τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη.

Share this post