Νέα συνεργασία της Dotsoft A.E. με τον Δήμο Ιεράπετρας !

            Στην Ιεράπετρα Κρήτης, 21 Φεβρουαρίου 2023,  υπεγράφη ανάμεσα στον  Δήμο Ιεράπετρας και την Εταιρεία Πληροφορικής και Επικοινωνίας  Dotsoft A.E. , σύμβαση με τίτλο :  «Έξυπνες Εφαρμογές για την Προστασία και Ανάδειξη του Περιβαλλοντικού Αποθέματος της Νήσου Χρυσής (Γαϊδουρονήσι), την Προβολή του Παράκτιου Μετώπου καθώς και του Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος της Ενδοχώρας του Δήμου Ιεράπετρας».
             Στους   εφτά(7)  μήνες όπως ορίστηκε  η διάρκεια της σύμβασης , από την ημερομηνία υπογραφής της , η Dotsoft A.E αναλαμβάνει τη συλλογή υλικού και την ψηφιοποίηση του,  προκειμένου να υλοποιηθεί εφαρμογή ψηφιακής απεικόνισης για την προβολή και ανάδειξη και κυρίως την προστασία του περιβαλλοντικού αποθέματος της νήσου Χρυσής - στον θαλάσσιο χώρο του Δήμου της Ιεράπετρας – καθώς και των παραλιών αλλά και των σημείων υψηλής οικολογικής και πολιτιστικής αξίας  της ενδοχώρας του δήμου με έμφαση στις περιοχές με τον χαρακτηρισμό NATURA. Η δράση της σύμβασης ολοκληρώνεται με στρατηγική και ολοκληρωμένη προβολή  της πράξης  στους δυνητικούς επισκέπτες. 
            Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κρήτης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».

Share this post