ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Στη DOTSOFT κατακυρώθηκε τμήμα του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ανάπτυξη και βελτίωση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητα υπηρεσιών ΤΠΕ στον Δήμο Παύλου Μελά, Τμήμα 6 – Σύστημα και Εφαρμογή (App) Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης». Στο πλαίσιο του έργου οι Πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται με ιδιαίτερη ευκολία για τις τρέχουσες τιμές ατμοσφαιρικών παραμέτρων καθώς και για το ιστορικό τους αλλά και για τις τιμές που ενδεχομένως αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Ειδικότερα για τα άτομα ευπαθών ομάδων η εφαρμογή θα παρέχει εξατομικευμένες ειδοποιήσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα σε περίπτωση που παρατηρηθούν τρέχουσες τιμές ή τιμές πρόγνωσης που να αφορούν κάποια υπέρβαση ορίων.

Με την υλοποίηση του έργου ο Δήμος Παύλου Μελά στοχεύει στη ριζική αναθεώρηση του τρόπου παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και στην παροχή καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών που θα συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και κατ’ επέκταση στην Τοπική Ανάπτυξη.

Share this post