Προϊόντα

.webGIS

Το .webGIS είναι μια ευέλικτη και ολοκληρωμένη λύση για τις ανάγκες γεωπληροφορικής του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

.DAM Cultural

Η ολοκληρωμένη διαχείριση πολιτιστικών πόρων από τη DOTSOFT

MS SharePoint 2010 Platform

Μια από τις καλύτερες πλατφόρμες συνεργατικότητας με την υποστήριξη της MICROSOFT.

.CMS Portal Creator

Ένα σύγχρονο εργαλείο διαχείρισης περιεχομένου (Content Management) για την πλήρη διαχείριση PORTALS & WEB SITES