Σχετικά Προϊόντα

.FrameWork

To .FrameWork είναι μια πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών που αναπτύχθηκε με στόχο τις ΜΜΕ και την τοπική αυτοδιοίκηση.

.webGIS

Το .webGIS είναι μια ευέλικτη και ολοκληρωμένη λύση για τις ανάγκες γεωπληροφορικής του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

M-FISH

Multiple-Forwarded Information SHaring

.CMS Portal Creator

Ένα σύγχρονο εργαλείο διαχείρισης περιεχομένου (Content Management) για την πλήρη διαχείριση PORTALS & WEB SITES

Σχετικά Έργα

 • WIFI HOTSPOTS / ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

  Προώθηση της ευρυζωνικότητας με ανάπτυξη δημόσιων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης για παροχή υπηρεσίων υψηλής διαπεραστικότητας και ψηφιακού περιεχόμενου στον τομέα του τουρισμού και πολιτισμού για το Νομό Καστοριάς.

 • CIVPRO / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Ανάπτυξη δικτυακού τόπου και ανανέωση της εφαρμογής του CIVPRO: Πολιτική Προστασίας Περιφερειακών Στρατηγικών για την Πρόληψη των Καταστροφών ".

 • ΓΝΩΡΑΣΙΣ / ALTEC A.Ε (ως υπεργολάβοι)

  «Ανάπτυξη ροών που συνδυάζουν γνώση και αλγόριθμους επεξεργασίας για εφαρμογές διαχείρισης και οργάνωσης των δεδομένων τηλεπισκόπησης" είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ελληνική ΓΓΕΤ (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας).

 • e-ENVIPER / DRAXIS (ως υπεργολάβοι)

  Το πρόγραμμα eEnviPer έχει σα στόχο να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες υποδομές cloud που βασίζονται σε Service Oriented Architecture (SOA) για να παρέχει υπηρεσίες «software as a service» σε 5 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες. Το έργο θα αναδείξει τα πλεονεκτήματα του SOA και του cloud computing ολοκληρώνοντας αλληλεπικαλυπτόμενα υφιστάμενα συστήματα τα οποία υποστηρίζουν περιβαλλοντικές διαδικασίες...

 • OASIS / INFOTRIP Α.Ε

  Ανοιχτή αρχιτεκτονική για ενοποίηση και προτυποποίηση προσβάσιμων Υπηρεσιών " OASIS.

 • ΚΥΠΡΙΑΚΌΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΛΗΡΩΜΏΝ

  Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών χρειάζεται την υλοποίηση ενός νέου συστήματος για να βοηθήσει τους Κύπριους αγρότες να δηλώνουν τη γη τους και τα είδη των καλλιεργειών τους, ώστε να μπορούν να καταχωρηθούν σε ένα κεντρικό σύστημα. Επιπλέον, χρειάζεται μια εφαρμογή GIS, η οποία πρέπει να παραδοθεί online με έναν ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο, ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν να ληφθούν από έξω.

 • WIFI HOTSPOTS / ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

  Ανάπτυξη δημόσιων σημείων Ευρυζωνικής πρόσβασης και υπηρεσιών υψηλής διαπεραστικότητας και ψηφιακού περιεχομένου για το Δήμο Βέροιας.

 • AIMMS/ATLANTIS ENGINEERING S.A

  Έρευνα & Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης της Συντήρησης AIMMS SAAS , Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση Συστήματος Διαχείρισης της Συντήρησης AIMMS SAAS (120 ΩΡΕΣ)

 • RCM ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ / INFOTRIP Α.Ε (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

  Προμήθεια και Εγκατάσταση Υπηρεσιών για τη δημιουργία ενός Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, ανατέθηκε από την INFOTRIP Α.Ε. για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας): Το Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται κατά 50% από τις χώρες της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας μέσω της «Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωση» του χρηματοδοτικού μηχανισμού και 50% από Εθνικούς Πόρους.

 • ΑΒΔΗΡΑ e-DEMOCRACY / ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

  Υλοποίηση Ψηφιακής Πλατφόρμας Συμμετοχής του Πολίτη στα κοινά του Δήμου Αβδήρων.

 • ΠΕΡΙΚΛΗΣ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Συμφωνητικό συνεργασίας κοινοπραξίας Αρ. 601138 για το ερευνητικό έργο "Promoting and enhancing reuse of information throughout the content lifecycle taking account of evolving semantics (PERICLES)", ((2/1/2013 - 31/1/2017).

 • COOP LEARN / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

  Εφαρμογές Συνεργατικής Μάθησης για την Ισότιμη Πρόσβαση Σπουδαστών στη Γνώση H/Y και στην Προώθηση της δια Βίου Μάθησης.

 • AUDIO/VIDEO / ANOIXTOI ORIZONTES SA. -AGIANIDIS DIMITRIS

  Ανάπτυξη Πλατφόρμας του οπτικοακουστικού υλικού και διαδικτυακής πύλης.

 • VILLAGE WEB CAFES / VILLAGE ROADSHOW HELLAS SA

  Σύμβαση-πλαίσιο για τα VILLAGE WEB CAFES Υποστήριξη και Αναβάθμιση.

 • INNOPOLIS / ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Διαδικτυακές Υπηρεσίες ΤΠΕ για το έργο Innopolis.

 • MOBILITY TOOL / ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ

  Σχεδιασμός και υλοποίηση του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού εργαλείου βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

 • ΕΔΗΕ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ALTEC Α.Ε (ως υπεργολάβοι)

  Το Ελληνικό Δίκτυο Ηλιακής Ενέργειας ή HNSE είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό ΓΓΕΤ (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), στο οποίο η DOTSOFT εργάστηκε ως υπεργολάβος. Είναι η φυσική συνέχεια του πολύ επιτυχημένου έργου UV-NET (http://uvnet.gr) όπου DOTSOFT συμμετείχε επίσης.

 • HNMS / ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

  Αυτοματοποίηση των μετεωρολογικών μηνυμάτων της διαδικασίας εισαγωγής και εκσυγχρονισμού της χρήσης των μετεωρολογικών δεδομένων των διαδικασιών.

 • EGGS WEB / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ

  Η EGU είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωφυσικής με περισσότερα από δεκαπέντε χιλιάδες μέλη σε όλη την Ευρώπη. Εκ μέρους της EGU, η DOTSOFT δημιούργησε και διαχειρίζεται σε απευθείας σύνδεση το newsletter της και αποτελεί  στρατηγικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα IT έργα της.

 • SMARTCUL2RE-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής για την υλοποίηση των δράσεων του έργου "Smartculture - Valorization of new media for the promotion and enhancement of cultural resources in the cross - border area".

 • ENERGY ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ / 3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   “ENERGY MONITORING AND CONTROL SYSTEM - ENERGY”

 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΛΜΩΠΙΑ / ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

  Ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων και της φυσικής κληρονομιάς του Δήμου Αλμωπίας μέσω ερευνών πεδίου και ψηφιακών εφαρμογών στο πλαίσιο της πράξης " Living history,Living nature"

 • ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

  «Ολοκληρωμένο περιβάλλον δημιουργίας ψηφιακών δράσεων για την μείωση της γραφειοκρατίας και υποστήριξης ψηφιακών εμπορικών εκθέσεων και εφαρμογών e-commerce για τα μέλη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου» του έργου «Ψηφιακές δράσεις Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων»

 • CRADLE / ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

  «Δημιουργία πολυμεσικού, ηλεκτρονικού ξεναγού σε μονοπάτια πολιτισμού στα Μαστοροχώρια Κόνιτσας (CultuRAI MultimeDia E-guide – CRADLE)»

 • ARGES / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

  «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου σημείων ασύρματης πρόσβασης και συστήματος λήψης και επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων και μετεωρολογικών δεδομένων για το έργο "Passengers and  logistics  information Exchange System" με ακρωνύμιο ARGES»

 • ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΟΥΣΙ / ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση υποδομών Δημόσιας Χρήσης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Δήμο Αμαρουσίου

 • VORTEXSCAN / ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Vortex Robot for Rapid Low Cost Scanning and Improved Non-Destructive Testing of Large Concrete Structures

 • MED-CRUISE ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ / Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

  «Ανάπτυξη Μεσογειακής Πλατφόρμας Κρουαζιέρας και αξιολόγηση Τεχνολογικών εφαρμογών του έργου FutureMED» στο πλαίσιο του έργου «FutureMED - Freight and passengers sUpporting infomobiliTy systems for a sUstainable impRovEment of the competitiveness of port-hinterland systems of the MED»

 • BENCHMARKING TOOL / ΙΤΕ ΠΡΑΞΙΣ

  Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής «Benchmarking tool».

 • SAI.MO.N / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για την Υλοποίηση του Υποέργου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης "SAI.MO.N.".

 • ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

  Φρούριο της Καβάλας: Από το Βυζάντιο στον 21Ο αιώνα Ψηφιακή Αναστήλωση και Βιωματική Περιήγηση.

 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΑΝΘ / ΧΑΝΘ

  Ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών δράσεων και του ιστορικού αρχείου της ΧΑΝΘ.

 • ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

  Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ψηφιοποιήσης και αρχειοθέτησης εγγράφων του Επιμελητήριου Δράμας με εφαρμογή τεχνολογιών διαχείρισης γνώσης.

 • GRETA / ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

  Προμήθεια και εγκατάσταση στον Δήμο Νικολάου Σκουφά του εξοπλισμού και των ψηφιακών συστημάτων του έργου "Greta-Georeferencing Resources for Enviroment oriented and Telecommunication-based applications".

 • ΚΟΜΒΟΣ / ΕΒΕΡ

  Κόμβος Ψηφιακής Γνώσης και Υπηρεσίες προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

 • JTI TARGET / ΠΤΑ ΑΜΘ

  Ανάπτυξη ψηφιακού οδηγού και εφαρμογών, κοινή τουριστική πρωτοβουλία που στοχεύει στην πολιτιστική κληρονομιά με ακρωνύμιο "JTI TARGET".

 • e-YΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

  Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΥΛΙΑΣ / ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Ψηφιακή Ανάδειξη Πυλίας

 • ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΔΕΛΦΟΙ / Ι' ΕΠΚΑ

  Υλοποίηση του έργου "Ψηφιακοί Δελφοί" της Ι' Εφορείας Προιστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

 • TOUR GUIDE / ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

  Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών του έργου με τίτλο: «Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης & ξενάγησης επισκεπτών-περιηγητών».

 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΔΕΣΣΑ / ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ / ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε

  Ψηφιακό ταξίδι στις υδάτινες διαδρομές της ιστορίας και του πολιτισμού του Δήμου Έδεσσας.

 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΡΟΔΟΣ / ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

  Δημιουργία πληροφοριακού υλικού με χρηστικές πληροφορίες σε infokiosks, http και smartphones.

 • ΚΑΙΜΑΚ / ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

  Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού, Εντύπων Υλικού Προώθησης, Ηλεκτρονικής Πύλης Προβολής και Διαχείρισης.

 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ / ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

  Διαδικτυακή Πύλη Πολιτιστικού Περιεχομένου και Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας

 • ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / SGA Α.Ε

  Ψηφιακό Επιμελητήριο - Ψηφιακή Διαχείριση Επιμελητήριο Καρδίτσας

 • WIFI HOTSPOTS / ΔΗΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥ

  Ευρυζωνικές υποδομές ασύρματης πρόσβασης υπηρεσιών και εφαρμογών στο Δήμο Ιωλκού.

 • WIFI HOTSPOTS / ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

  Ψηφιακές υπηρεσίες μέσω κινητών συσκευών για τους πολίτες και τους επισκέπτες της Ξάνθης.

 • WIFI HOTSPOTS / ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  Εγκατάσταση τοπικών σημείων πρόσβασης για προώθηση και προβολή της χρήσης ευρυζωνικών δικτύων και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης για την ενίσχυση του αγροτουρισμού και της τοπικής οικονομίας στο Δήμο Γρεβενών.

 • PEOPLE / DRAXIS Α.Ε ( ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ)

  Το πρόγραμμα People – «Έξυπνα αστικά οικοσυστήματα ανοιχτής καινοτομίας για προώθηση μελλοντικών ψηφιακών υπηρεσιών» στοχεύει στην ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών έξυπνων αστικών οικοσυστημάτων σε τέσσερις Ευρωπαϊκές πόλεις.

 • SIVA / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Νοτιοανατολική Ευρώπη Βελτιωμένη Εικονική Προσβασιμότητα μέσω κοινών πρωτοβουλιών Διευκόλυνση της δημιουργίας ευρυζωνικών δικτύων.
  Αρ. Συμβολαίου: SEE/D/0089/3.2/X: SIVA
  Κωδικός Έργου: D.593

 • TELEMATICS/ΤΕΛΕΣΤΩ

  Ανάπτυξη λογισμικού για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του στόλου οχημάτων και των Ανθρωπίνων Πόρων

 • SKINDETECTOR / ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  SKINDETECTOR— Application of the innovative data fusion based non-invasive approach for management of the diabetes mellitus

  GRANT AGREEMENT: 314913, SCHEME FP7-SME-2012) EUROPEAN COMMISSION | 1/11/2012-1/11/2014

  Diabetes mellitus (DM) is a heterogeneous group of disorders characterized by a high serum glucose level and by disturbances of carbohydrate and lipid metabolism.

 • ICT/ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

  Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε Μουσεία.

 • ADRION ART / ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ / COMITECH Α.Ε.

  Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την  υλοποίηση δράσεων και παραδοτέων του έργου GREECE-ITALY 2007-2013/Contemporary Art in the Cross-border Regions of Greece and Italy - ADRION ART».

 • E-Learning - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

  Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning) του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

 • ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ / ΔΕΚΠΟΤΑ

  Δημιουργία βίντεο με 3d animation για την ενημέρωση , πληροφόρηση και ανάδειξη της Ονειρούπολης.

 • Πιλοτικό Συστήμα Ελέγχου Καυσίμων / ΔΗΜΟΣ ΚΩ

  Προμήθεια & εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος ελέγχου καυσίμων δεξαμενών πετρελαίου κτηρίων του Δήμου Κω.

 • WATER.NET / ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

  Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Εφαρμογών και Διαδικτυακής Πύλης του Έργου «WATER.NET».

 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ / ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

  Υλοποίηση Ψηφιακής Πλατφόρμας Συμμετοχής του Πολίτη στα Κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας.