Σχετικά Προϊόντα

.FrameWork

To .FrameWork είναι μια πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών που αναπτύχθηκε με στόχο τις ΜΜΕ και την τοπική αυτοδιοίκηση.

.webGIS

Το .webGIS είναι μια ευέλικτη και ολοκληρωμένη λύση για τις ανάγκες γεωπληροφορικής του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

M-FISH

Multiple-Forwarded Information SHaring

.CMS Portal Creator

Ένα σύγχρονο εργαλείο διαχείρισης περιεχομένου (Content Management) για την πλήρη διαχείριση PORTALS & WEB SITES